Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp
trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

0939803646
0939803646
0939803646
0939803646
SĐT: 02773851433
Email: ptxieu@dongthap.gov.vn
0939803646 SĐT: 0931817979
Email: congminhdongthap@gmail.com
0939803646 SĐT: 0917388217
Email: tan10509@gmail.com
0939803646 SĐT: 0939803646
Email: vothanhtoanit07@gmail.com
0939803646 SĐT: 01683807328
Email: nhthitma@gmail.com
0939803646 SĐT: 0939676966
Email: thanhtiendt1718@gmail.com
0939803646 SĐT: 02773853744
Email: huynhthuy100509@gmail.com
0939803646 SĐT: 0932973363
Email: nhuycongthongtin@gmail.com
0939803646 SĐT: 0907865854
Email: nguyetcttdongthap@gmail.com
0939803646 SĐT: 01225199288
Email: khuongvan07@gmail.com
0939803646 SĐT: 090722212
Email: truongdk2000@gmail.com

Trụ sở: 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3853112 - 3853744, Email: banbientap@dongthap.gov.vn


Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: