Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp
trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

CHÍNH QUYỀN ĐỒNG THÁP THỜI KỲ TỪ 2004 ĐẾN 2009

 • A- HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

   

  I. Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp

  CHỦ TỊCH

  Huỳnh Minh Đoàn

  PHÓ CHỦ TỊCH

  Nguyễn Thị Nhàn

  ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

  Vũ Đình Ngọc

  II. Các ban của Hội đồng nhân dân

  1.     Ban Kinh tế & Ngân sách

  TRƯỞNG BAN

  Lê Thị Thanh Tâm

  PHÓ TRƯỞNG BAN

  Nguyễn Minh Hiếu

  CÁC THÀNH VIÊN BAN

  1. Trần Thanh Hà                                  Thành viên                               

  2. Nguyễn Thanh Hùng                         Thành viên                   

  3. Trần Thành Quang                            Thành viên                   

  4. Lê Thị Thanh Phương                       Thành viên       

  5. Huỳnh Thanh Quang                         Thành viên               

  6. Lê Vĩnh Tân                                      Thành viên (75)

  7. Bùi Thị Hải Yến                                 Thành viên

  8. Lê Hùng Cường                                Thành viên (75) 

  (75) Ông Lê Hùng Cường được HĐND Tỉnh bầu bổ sung thay ông Lê Vĩnh Tân nhận nhiệm vụ khác, tại kỳ họp bất thường HĐND Tỉnh khóa VII.

 • 2. Ban Văn hóa - Xã hội

  TRƯỞNG BAN

  Lưu Thị Thường (76)

  (Từ 5/2004 đến 12/2004)

  Nguyễn Văn Minh (76)

  (Từ 12/2004 đến nay)

  PHÓ TRƯỞNG BAN

  Nguyễn Văn Minh

  (Từ 5/2004 đến 12/2004)

  Võ Anh Hổ

  (Từ 12/2004 đến nay)

  CÁC THÀNH VIÊN BAN

  1. Nguyễn Văn Công                             Thành viên

  2. Ngô Văn Hai                                     Thành viên

  3. Đinh Công Khâm                               Thành viên

  4. Nguyễn Thị Nghiệm                          Thành viên

  5. Lê Minh Trung                                  Thành viên

  6. Nguyễn Thị Yến                                Thành viên

  7. Nguyễn Thị Thanh Thảo                    Thành viên

  (76) Tại kỳ họp thứ 3 HĐND Tỉnh khóa VII bầu ông Nguyễn Văn Minh làm Trưởng ban thay bà Lưu Thị Thường nhận nhiệm vụ khác; bầu ông Võ Anh Hổ thành viên làm Phó ban, bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Thảo làm thành viên.

 • 3. Ban Pháp chế

  TRƯỞNG BAN

  Nguyễn Trúc Giang

  PHÓ TRƯỞNG BAN

  Bùi Văn Dũng (77)

  (Từ 5/2004 - 12/2007)

  Cao Văn Minh

  CÁC THÀNH VIÊN BAN

  1. Nguyễn Hùng Cường                        Thành viên

  2. Dương Thế Doãn                               Thành viên

  3. Nguyễn Văn Đương                           Thành viên

  4. Nguyễn Thanh Hồng                          Thành viên

  5. Nguyễn Bá Thảo                                Thành viên

  6. Nguyễn Minh Thuận                          Thành viên

  7. Lê Hoàng Đức                                   Thành viên (78)

  (77) Ông Bùi Văn Dũng, thôi làm nhiệm vụ Phó ban Pháp chế từ tháng 12/2007.

  (78) Ông Đức được bầu bổ sung tại kỳ họp thứ 9 (12/2007).

 • A-    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

  I.Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp

  CHỦ TỊCH

  Huỳnh Minh Đoàn

  PHÓ CHỦ TỊCH

  Nguyễn Thị Nhàn

  ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

  Vũ Đình Ngọc

   

 • B. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

   

  CHỦ TỊCH

  Trương Ngọc Hân

  CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

  Nguyễn Thanh Tùng

  (Từ đầu nhiệm kỳ

  đến 12/2006)

  Võ Trọng Nghĩa

  Lê Minh Hoan

  Lê Vĩnh Tân

  (Từ 02/2006 đến nay)

   

  CÁC THÀNH VIÊN UBND TỈNH

  1. Võ Hoài Việt                                      4. Huỳnh Văn Săng

  2. Lâm Minh Trai                                   5. Nguyễn Văn Hải

  3. Nguyễn Việt Thắng

   

   

   

   

 • C. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA VII

  (nhiệm kỳ 2004-2009)

  (Xếp theo vần chữ cái)

   

   

  Ông PHAN VĂN BỐN - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa V, VI

  - Ngày tháng năm sinh : 10-6-1957

  - Quê quán : xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

  - Nghề nghiệp : CBCNVC

  - Chức vụ, đơn vị công tác : Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch HĐND huyện Tháp Mười

  - Đảng viên chính thức : Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

  - Chỗ ở hiện nay : Đốc Binh Kiều, Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

   

  Ông NGÔ VĂN BÉ (Ngô Bé)

  - Ngày tháng năm sinh : 29-10-1956

  - Quê quán : phường 3, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

  - Nghề nghiệp : CBCNVC

  - Chức vụ, đơn vị công tác : Phó trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

  - Đảng viên chính thức : Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

  - Chỗ ở hiện nay : phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

   

  Bà LƯU MINH CHÂU

  - Ngày tháng năm sinh : 19-01-1969

  - Quê quán : xã Hòa An, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

  - Nghề nghiệp : giáo viên

  - Chức vụ, đơn vị công tác : Trường TH cơ sở Nguyễn Thị Lựu, thị xã Cao Lãnh

  - Đảng viên chính thức : chưa

  - Chỗ ở hiện nay : Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

   

  Ông NGUYỄN VĂN CÔNG

  - Ngày tháng năm sinh : 15-9-1962

  - Quê quán : xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

  - Nghề nghiệp : CBCNVC

  - Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông

  - Đảng viên chính thức : Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

  - Chỗ ở hiện nay : phường I, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

   

  Ông LÊ HÙNG CƯỜNG

  - Ngày tháng năm sinh : 26-9-1958

  - Quê quán : xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

  - Nghề nghiệp : CBCNVC

  - Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự

  - Đảng viên chính thức : Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

  - Chỗ ở hiện nay : thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

   

  Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

  - Ngày tháng năm sinh : 9-1956

  - Quê quán : xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

  - Nghề nghiệp : quân nhân

  - Chức vụ, đơn vị công tác : Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành

  - Đảng viên chính thức : Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

  - Chỗ ở hiện nay : Phú Hựu, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

   

   

  Ông DƯƠNG THẾ DOÃN - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa VI

  - Ngày tháng năm sinh : 16-12-1957

  - Quê quán : xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

  - Nghề nghiệp : CBCC

  - Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Bí thư Thường trực Thị xã ủy Cao Lãnh

  - Đảng viên chính thức : Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

  - Chỗ ở hiện nay : phường I, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

   

  Ông NGUYỄN VIẾT DŨNG - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa VI

  - Ngày tháng năm sinh : 04-7-1959

  - Quê quán : xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

  - Nghề nghiệp : giáo viên

  - Chức vụ, đơn vị công tác : Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tháp Mười

  - Đảng viên chính thức : Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

  - Chỗ ở hiện nay : TP. Hồ Chí Minh

   

  Ông BÙI VĂN DŨNG

  - Ngày tháng năm sinh : 6-11-1950

  - Quê quán : xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

  - Nghề nghiệp : công an

  - Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Giám đốc Công an Tỉnh

  - Đảng viên chính thức : Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

  - Chỗ ở hiện nay : phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

   

ĐẢNG LÃNH ĐẠO, NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ, NHÂN DÂN LÀM CHỦ LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT
ĐỂ NHÀ NƯỚC THỰC SỰ LÀ CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN VÌ NHÂN DÂN
BÀN THÊM VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ VÕ HỒNG NHÂN (81) BÍ THƯ TỈNH ỦY/CHỦ TỊCH HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA V (1994-1999)
MƯỜI NĂM KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI
MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẤP BÁCH Ở NÔNG THÔN
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN HẢI, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA VI - NHIỆM KỲ 1999-2004
ĐỒNG THÁP PHÁT HUY THÀNH TỰU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2002, QUYẾT TÂM TĂNG TỐC TRONG NĂM 2003
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HUỲNH MINH ĐOÀN, BÍ THƯ TỈNH ỦY KẾT LUẬN KỲ HỌP THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA VII)
MỘT SỐ NỘI DUNG CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2007
ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND - LÀM SAO CÓ HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ?
TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU HĐND
VẤN ĐỀ HẬU GIÁM SÁT?
ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CẦN QUAN TÂM ĐẦU TƯ CHO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NHIỀU HƠN
MÔI TRƯỜNG CÁC KHU SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ
THU HÚT NHÂN LỰC, NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ
MỘT VÀI GIẢI PHÁP ĐỂ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VỮNG CHẮC HƠN
TẬP TRUNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HUỲNH MINH ĐOÀN, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: