trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

Tình hình sinh vật gây hại từ ngày 01/8– 07/8/2019

7:10 AM, 07-08-2019


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG:

1. Thời tiết:

Tuần qua, thời tiết các nơi trong tỉnh ngày nắng nóng, gió hướng Tây - Tây Nam, tốc độ gió 4 - 5 m/s.

 

Thời tiết

Nhiệt độ (0C)

Ẩm độ (%)

Tổng số giờ nắng (giờ)

Lượng mưa (mm)

TB

Tối cao

Tối thấp

TB

Tối cao

Tối thấp

Trong tuần

28,3

32,9

25,7

83,6

87,0

81,0

36,7

17,3

Dự báo tuần tới

28,0

34,0

24,0

80,0

 

 

45,0

60,0


2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

2.1. Cây lúa:

v Lúa Hè Thu 2019: Thu hoạch 109.417 ha/196.605 ha, năng suất bình quân 6,04 tấn/ha, diện tích lúa còn lại đang ở các giai đoạn:

- Đẻ nhánh: 2.990 ha       - Làm đòng: 24.683 ha        - Trổ chín: 59.515 ha.

v Lúa Thu Đông 2019: Xuống giống 79.367 ha, trong đó mạ 3.086 ha, đẻ nhánh 19.578 ha, làm đòng 49.983, trổ chín 6.720.

2.2. Hoa màu

v Hoa màu Hè Thu 2019: Thu hoạch 6.544,8 ha/12.014,4 ha diện tích xuống giống (Số liệu đính kèm phụ lục 1).

v Hoa màu Thu Đông 2019: Diện tích xuống giống 1.999,3 ha (Số liệu đính kèm phụ lục 2).

* Ghi chú: Số liệu hoa màu trong tuần được ghi nhận 08/12 huyện, thị, thành phố báo cáo, trong đó huyện Hồng Ngự chỉ gởi số liệu tổng cộng, không có chi tiết từng loại cây theo mẫu. Còn lại các huyện Tân Hồng, thị xã Hồng Ngự, Tam Nông và Lấp Vò không báo cáo số liệu.

2.3. Cây ăn trái

Tổng diện tích trồng 29.873,8 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò, Tp. Cao Lãnh, Tháp Mười và Tp. Sa Đéc (Số liệu đính kèm phụ lục 3).

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY

1. Trên cây lúa

- Trong tuần, rầy di trú tăng mật số so với tuần trước, cao điểm tại các bẫy đèn Phú Cường – Tam Nông với mật số 29.000 con/bẫy (đêm 20/7), Tân Phước – Tân Hồng  mật số 30.000 con/bẫy (đêm 20/7) và Bình Tấn – Thanh Bình mật số 10.000 con/bẫy (đêm 21/7).

- Rầy nâu: Diện tích nhiễm 1.043 ha trên lúa đẻ nhánh – làm đòng, trong đó nhiễm nặng 68 ha với mật số 3.100 - 5.000 con/m2, nhiễm trung bình 255 ha, còn lại nhiễm nhẹ, rầy phổ biến tuổi trưởng thành và tuổi 1, giảm 742 ha so với tuần trước do nông dân chủ động phòng trừ.

- Sâu cuốn lá: Diện tích nhiễm nhẹ 36 ha trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, giảm 136 ha so với tuần trước.

- Bệnh đạo ôn lá: Diện tích nhiễm 6.542 ha trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, trong đó nhiễm nặng 1.345 ha với tỷ lệ 22 - 50%, nhiễm trung bình 2.838 ha, còn lại nhiễm nhẹ, tăng 496,8 ha so với tuần trước.

Ngoài ra các đối tượng như: chuột, ngộ độc hữu cơ và bệnh đạo ôn cổ bông xuất hiện rải rác hoặc gây hại ở mức nhẹ.

2. Hoa màu

Bọ hà, sâu xanh da láng, sâu tơ,… xuất hiện rải rác hoặc gây hại chủ yếu ở mức nhẹ.

Trong tuần chưa có ghi nhận diện tích nhiễm mới của đối tượng sâu keo mùa thu gây hại trên cây bắp.

3. Cây ăn trái

- Cây có múi: Nhện, bệnh loét, ghẻ nhám gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Cây xoài: Bệnh xì mủ và thán thư gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Bệnh chổi rồng trên nhãn: Diện tích nhiễm nhẹ 10 ha, tỷ lệ bệnh 10 - 12%, không tăng so với tuần trước.

4. Hoa kiểng

Bọ trĩ, bệnh đốm đen, đốm lá vi khuẩn trên hoa cúc và hoa hồng xuất hiện rải rác hoặc gây hại ở mức nhẹ.

* Ghi chú: Số liệu tình hình sinh vật gây hại cây trồng được ghi nhận 07/12 huyện, thị, thành phố báo cáo, nhập số liệu trên phần mềm PPDMS 2.0. Còn lại các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự, Tam Nông và Lấp Vò không báo cáo số liệu.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

- Rầy nâu: Đợt rầy cám mới tiếp tục nở rộ đến ngày 26/7/2019, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình, cục bộ có diện tích nhiễm nặng trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh – đòng tr. Do lúa diện tích lúa Hè Thu vào giai đoạn chín - thu hoạch nên rầy tiếp tục di trú nhưng với mật số thấp.

- Sâu cuốn lá: Gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ, những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, phun thuốc trừ sâu sớm đầu vụ có thể bị hại nặng.

- Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, cháy bìa lá, lem lép hạt: Diện tích và mức nhiễm sẽ tăng trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh – trổ chín do giai đoạn lúa thích hợp và điều kiện thời tiết có mưa nhiều, ẩm độ cao thuận lợi cho các loại bệnh tiếp tục phát sinh gây hại, đặc biệt những diện tích gieo trồng giống nhiễm như IR 50404, OM 4218, Jasmine 85, VD 20, nếp,... sạ dày, bón thừa phân đạm có thể bị hại nặng.

- Chuột: Gây hại ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng tr, một số diện tích gần khu vực gò cao, vườn cây rậm rạp, trồng cỏ nuôi bò,… có thể bị hại nặng.

Ngoài ra các đối tượng khác như: sâu đục thân, bệnh đạo ôn cổ bông, vàng lá chín sớm,... xuất hiện gây hại chủ yếu ở mức nhẹ đến trung bình.

2. Trên hoa màu, cây ăn trái và hoa kiểng

- Hoa màu: sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ. Ngoài ra sâu keo mùa thu đang có xu hướng phát triển gây hại lan rộng trên diện tích trồng bắp của tỉnh.

- Cây ăn trái: sâu đục cành, bệnh thán thư, cháy lá, bệnh loét, bệnh vàng lá thối rễ,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ - trung bình.

- Hoa kiểng: nhện, bọ trĩ, bệnh đốm đen, đốm lá vi khuẩn trên hoa hồng và hoa cúc xuất hiện và gây hại ở mức nhẹ.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa Thu Đông 2019 cần vệ sinh kỹ đồng ruộng, đảm bảo thời gian cách ly giữa 02 vụ ít nhất 02 tuần, theo dõi chặt chẽ tình hình rầy vào đèn, xuống giống tập trung, né rầy theo từng ô bao, cánh đồng tại địa phương nhằm hạn chế thấp nhất sự gây hại của rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá. Riêng các vùng sản xuất lúa 2 vụ hoặc không canh tác lúa vụ 3 cần chủ động cài vùi rơm rạ để tiêu diệt lúa rài, lúa chét, mầm bệnh và có kế hoạch xả lũ kiểm soát an toàn đối với từng ô đê bao.

- Áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, bón vùi phân bón theo tỉ lệ 100% DAP, 50% Kali trước khi trục trạc đất lần cuối, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM),… nhằm giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, giảm áp lực sâu bệnh hại, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

- Cần kiểm tra kỹ đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại và tác động các giải pháp kỹ thuật để phòng trị kịp thời, hiệu quả. Có thể phun thuốc ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt khi lúa tr lẹt xẹt và tr đều. Tuân thủ tốt nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc.

- Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho lúa ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm thời gian cách ly, an toàn thực phẩm; Thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau khi sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị, thành phố phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với địa phương khẩn trương điều tra, phát hiện sâu keo mùa thu hại bắp (quan sát kỹ giai đoạn bắp có từ 3-9 lá); theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất, sâu bệnh và báo cáo định kỳ hàng tuần về Chi cục Trồng trọt và BVTV đúng theo quy định (địa chỉ mail: phongkythuat.ccttbvtvdongthap@gmail.com).

                                                                                Nguồn: Chi cục Bảo vệ thực vật


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn
Nội dung (*)
Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Địa chỉ Email(*)
Mã bảo vệ
(Các mục có dấu * bắt buộc phải nhập)
 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >> 
1, 2, 3, 4..
Ngày nay, internet đã không còn xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt với trẻ em, việc sử dụng internet phục vụ cho học tập, vui chơi, giải trí ngày càng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều những thông tin mang tính bạo lực, đồi truỵ, thậm chí hướng dẫn cả tự sát... Để bảo vệ con trẻ, các phụ huynh có nên cấm hay hướng dẫn con em mình biết sử dụng internet đúng cách? Hãy chia sẻ với chúng tôi giải pháp hay nhé!
Kể từ đầu tháng 8, tỉnh sẽ thực hiện thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1). Theo đó, nhân viên Bưu điện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay cho công chức Bộ phận một cửa. Ý kiến của bạn về chủ trương này?
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập:
/wps/wcm/connect/DTP/sitinternet/sitabaodientu/sitathongtincanbiet/sitasinhvatgayhai/tinh+hinh+sinh+vat+gay+hai+tu+05+den+11+thang+9