trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

Tình hình sinh vật gây hại từ ngày 09/5– 15/5/2019

7:10 AM, 15-05-2019


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG:

1. Thời tiết:

Tuần qua, thời tiết các nơi trong tỉnh ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rãi rác nhiều nơi, gió hướng Tây Nam, tốc độ gió 4 - 7 m/s.

Thời tiết

Nhiệt độ (0C)

Ẩm độ (%)

Tổng số giờ nắng (giờ)

Lượng mưa (mm)

TB

Tối cao

Tối thấp

TB

Tối cao

Tối thấp

Trong tuần

28,4

33,5

26,2

85,4

90,0

79,0

42,2

61,5

Dự báo tuần tới

28,0

35,0

25,0

80,0

 

 

60,0

35,0


2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

2.1. Cây lúa:

v Lúa Đông Xuân 2018 - 2019: Thu hoạch 204.491 ha/205.211 ha (đạt 99,6% diện tích xuống giống), năng suất bình quân 7,0 tấn/ha. Diện tích còn lại đang giai đoạn trỗ chín 720 ha.

v Lúa Hè Thu 2019: Thu hoạch 9.532 ha/157.456 ha, diện tích lúa còn lại đang ở các giai đoạn:

- Mạ: 22.611 ha;                                        - Đẻ nhánh: 44.345 ha;

- Làm đòng: 20.679 ha;                                      - Trỗ chín: 60.289 ha.

2.2. Hoa màu:

v Hoa màu Đông Xuân 2018 - 2019: Thu hoạch 11.050,1 ha/12.041,3 ha diện tích xuống giống (Số liệu đính kèm phụ lục 1).

v Hoa màu Hè Thu 2019: Thu hoạch 1.721,1 ha/8.844,7 ha diện tích xuống giống (Số liệu đính kèm phụ lục 2).

* Ghi chú: Số liệu hoa màu trong tuần được ghi nhận 06/12 huyện, thị, thành phố báo cáo. Còn lại các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự, Tam Nông, Lấp Vò và Lai Vung không báo cáo số liệu.

          2.3. Cây ăn trái:

Tổng diện tích trồng 29.779,79 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò, Tp. Cao Lãnh, Tháp Mười và Tp. Sa Đéc (Số liệu đính kèm phụ lục 3).

          II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY:

1. Trên cây lúa:

Trong tuần, rầy di trú với mật số tăng cao hơn so với tuần trước, cao điểm tại bẫy đèn Phú Cường - Tam Nông với mật số 118.000 – 400.000 con/bẫy (đêm 09/5 và 13/5).

- Sâu cuốn lá: Diện tích nhiễm 465 ha trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, trong đó nhiễm trung bình 70 ha với mật số sâu 70 – 100 con/m2, còn lại nhiễm nhẹ, tăng 359 ha so với tuần trước.

- Bệnh đạo ôn: Diện tích nhiễm nhẹ 290 ha trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, tỷ lệ bệnh 5 – 10%, tăng 245 ha so với tuần trước.

- Bệnh lem lép hạt: Diện tích nhiễm 3.440 ha, trong đó nhiễm trung bình 205 ha với tỷ lệ bệnh 10 – 15%, còn lại nhiễm nhẹ, tăng 1.003 ha so với tuần trước.

Ngoài ra các đối tượng như: Chuột, bệnh vàng lá chín sớm, đạo ôn cổ bông,… xuất hiện rải rác hoặc gây hại ở mức nhẹ.

2. Hoa màu: Bọ trĩ, sâu xanh da láng, sâu xám, bệnh thán thư, vàng lá,… xuất hiện rải rác hoặc gây hại chủ yếu ở mức nhẹ.

Riêng đối với sâu keo mùa thu đến thời điểm này các địa phương chưa phát hiện sự xuất hiện và gây hại của loại sâu hại này.

3. Cây ăn trái:

- Cây có múi: Nhện, bệnh loét gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Cây xoài: Bọ trĩ, sâu đục chồi gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Bệnh chổi rồng trên nhãn: Diện tích nhiễm nhẹ 20 ha, tỷ lệ bệnh 10 - 12%, không tăng so với tuần trước.

4. Hoa kiểng: Bọ trĩ, bệnh đốm đen, đốm lá vi khuẩn trên hoa cúc và hoa hồng xuất hiện rải rác hoặc gây hại ở mức nhẹ.

* Ghi chú: Số liệu tình hình sinh vật gây hại cây trồng được ghi nhận 06/12 huyện, thị, thành phố báo cáo, nhập số liệu trên phần mềm PPDMS 2.0. Còn lại các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, TX. Hồng Ngự, Tam Nông, Lấp Vò và Lai Vung không báo cáo số liệu.

            III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG TUẦN TỚI:

1. Trên cây lúa:

- Rầy nâu: Trên đồng rầy tuổi 4 – 5, trưởng thành tiếp tục gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh – đòng trỗ. Do lúa diện tích lúa Hè Thu bước vào giai đoạn chín – thu hoạch nên rầy tiếp tục di trú đến 20/5/2019, cục bộ có mật số cao.      

- Sâu cuốn lá: Gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ, những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, phun thuốc trừ sâu sớm đầu vụ có thể bị hại nặng.

- Bệnh đạo ôn: Gây hại nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ, đặc biệt những diện tích gieo trồng giống nhiễm như IR 50404, OM 4218, Jasmine 85, VD 20, nếp,... sạ dày, bón thừa phân đạm có thể bị hại nặng.

- Chuột: Gây hại ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ, một số diện tích gần khu vực gò cao, vườn cây rậm rạp, trồng cỏ nuôi bò… có thể bị hại nặng.

Ngoài ra các đối tượng khác như: Bọ trĩ, bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt,... tiếp tục gây hại ở mức nhẹ đến trung bình. 

2. Trên hoa màu, cây ăn trái và hoa kiểng:

- Hoa màu: Sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, … xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Cây ăn trái: Sâu đục cành, bệnh thán thư, cháy lá, bệnh loét, bệnh vàng lá thối rễ… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ - trung bình.

- Hoa kiểng: Nhện, bọ trĩ, bệnh đốm đen, đốm lá vi khuẩn trên hoa hồng hoa cúc xuất hiện và gây hại ở mức nhẹ.

IV. ĐỀ NGHỊ: 

- Áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, bón vùi phân bón theo tỉ lệ 100% DAP, 50% Kali trước khi trục trạc đất lần cuối, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM),nhằm giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, giảm áp lực sâu bệnh hại, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

- Phát hiện sớm bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá,… để áp dụng các biện pháp canh tác, chăm sóc và xử lý kịp thời, hiệu quả. Phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt khi lúa trỗ lẹt xẹt và trỗ đều. Tuân thủ tốt nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc.

- Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho lúa ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm thời gian cách ly, an toàn thực phẩm; Thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau khi sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Đề nghị Trung tâm dịch vụ nông nghiêp các huyên, thị, thành phố phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất, sâu bệnh để xử lý kịp thời và báo cáo về chi cục Trng trọt và BVTV (theo địa chỉ mail: chicucbvtvdt@gmail.com) đúng theo quy định.  

             

                                                                                        Nguồn: Chi cục Bảo vệ thực vật


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn
Nội dung (*)
Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Địa chỉ Email(*)
Mã bảo vệ
(Các mục có dấu * bắt buộc phải nhập)
 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >> 
1, 2, 3, 4..
Ngày nay, internet đã không còn xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt với trẻ em, việc sử dụng internet phục vụ cho học tập, vui chơi, giải trí ngày càng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều những thông tin mang tính bạo lực, đồi truỵ, thậm chí hướng dẫn cả tự sát... Để bảo vệ con trẻ, các phụ huynh có nên cấm hay hướng dẫn con em mình biết sử dụng internet đúng cách? Hãy chia sẻ với chúng tôi giải pháp hay nhé!
Kể từ đầu tháng 8, tỉnh sẽ thực hiện thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1). Theo đó, nhân viên Bưu điện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay cho công chức Bộ phận một cửa. Ý kiến của bạn về chủ trương này?
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853112, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập:
/wps/wcm/connect/DTP/sitinternet/sitabaodientu/sitathongtincanbiet/sitasinhvatgayhai/tinh+hinh+sinh+vat+gay+hai+tu+09+den+15+thang+5