Cỡ chữ : A- A A+
Toàn văn phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh uỷ Lê Vĩnh Tân
3:45 PM, 24-02-2013

Kính thưa:

- Đồng chí Nguyễn Văn Dựa, Hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng;

Đồng chí Hồ Văn Định, Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương, khu vực phía Nam;

- Đồng chí Bùi Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Xây dựng hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Kính thưa Ban Chấp hành,

Thưa các đồng chí!

Sau một ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nội dung của Chương trình đề ra.

Về cơ bản, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã thảo luận và thống nhất cho ý kiến thông qua 03 dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá IX gồm: Nghị quyết số 01-NQ/TU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015, Nghị quyết số 02-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015, Nghị quyết số 03-NQ/TU về phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và cho chủ trương 05 vấn đề trọng tâm cần bổ sung, tạo bước đột phá trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Trên cơ sở các ý kiến đã được trao đổi, thống nhất tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp thu, nghiên cứu, hoàn chỉnh các văn bản. Đối với những góp ý liên quan đến công tác lãnh đạo, điều hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ lưu ý trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ năm 2013 và những năm tiếp theo.

Thưa các đồng chí,

Trước khi kết thúc Hội nghị, thay mặt chủ trì Hội nghị, tôi xin điểm lại một số kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời lưu ý một số nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Thứ nhất, về kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Tỉnh.

Nhìn chung, qua 02 năm thực hiện, có thể đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của 03 nghị quyết chuyên đề mang lại hiệu quả rất tích cực, qua đó đã góp phần đưa nền kinh tế của Tỉnh duy trì phát triển ổn định.

- Trong lĩnh vực giao thông: Chúng ta đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh; linh hoạt trong điều tiết nguồn vốn đầu tư các công trình giao thông; theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện, kiểm tra thực tế các công trình, tổ chức kiểm điểm các chủ đầu tư thực hiện chậm tiến độ; phát triển hệ thống giao thông nông thôn đều khắp các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đồng thời, tiếp tục đề nghị Trung ương triển khai Quốc lộ 30B và bố trí vốn cho Quốc lộ 54. Rà soát lại các công trình giao thông trọng điểm, ưu tiên cho cầu Sa Đéc 2, các tuyến kết nối khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp, du lịch và phát triển giao thông các xã nông thôn mới.

- Trong xây dựng nông thôn mới: Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện, kinh tế nông nghiệp của Tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá và tiếp tục chuyển dịch cơ cấu; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới làm giảm chi phí, hạ giá thành và tăng chất lượng sản phẩm; đồng thời hình thành những vùng sản xuất tập trung chuyên canh, cánh đồng mẫu lớn, mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của Tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn từng bước được đầu tư nâng cấp, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Các chính sách xã hội ngày càng được quan tâm.

Trong những năm tới, cần tiếp tục tuyên truyền trong hệ thống chính trị và người dân về mục tiêu xây dựng nông thôn mới; trong đó, cần nhấn mạnh nguồn lực từ nhân dân là chủ thể. Lựa chọn thực hiện trước các tiêu chí có tính chất quyết định đến các tiêu chí khác, khắc phục tình trạng tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau, ít tiền làm trước, nhiều tiền làm sau. Mạnh dạn thay thế cán bộ lãnh đạo ở các địa phương xét thấy không đảm đương được nhiệm vụ đối với các xã điểm nông thôn mới. Quy định trách nhiệm cụ thể đối với các đồng chí Tỉnh uỷ viên phụ trách xã nông thôn mới.

- Trong công tác phát triển nguồn nhân lực: Với những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh trong thời gian qua đã khẳng định sự tiến bộ không ngừng về năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ, trước hết là khả năng phát hiện, dự báo, ban hành các chủ trương phù hợp trong từng thời điểm, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp uỷ viên, người đứng đầu cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên; hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị có bước phát triển. Chất lượng đội ngũ cán bộ có chuyển biến tích cực; chủ động trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, luân chuyển cán bộ trẻ, nữ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và chuẩn bị nguồn cán bộ kế thừa cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh cần lưu ý sử dụng một cách hợp lý đội ngũ trí thức được đào tạo sau đại học trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho đội ngũ này phát huy trình độ chuyên môn, có thêm thu nhập chính đáng để yên tâm phục vụ tốt hơn.

Tại Hội nghị lần này, các đồng chí đã thống nhất  đánh giá về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trong các dự thảo Báo cáo cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong những năm còn lại của nhiệm kỳ. Đây là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Thứ hai, về định hướng nội dung đột phá trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

 Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ nửa đầu nhiệm kỳ và nhận định những thuận lợi, khó khăn trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã thống nhất chủ trương đề ra 05 vấn đề trọng tâm cần bổ sung và tạo bước đột phá trong nửa nhiệm kỳ còn lại gồm:

(1)- Tổ chức thực hiện mục tiêu Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

(2)- Thực hiện việc đổi mới trong công tác thi tuyển công chức và thí điểm thi tuyển chức danh phó giám đốc ở một số sở.

(3)- Tạo bước đột phá trong thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện về công tác giáo dục và đào tạo và đổi mới công tác quản lý ngành.

(4)- Đổi mới lề lối làm việc và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp cơ sở và các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với dân.

(5)- Lập đề án thành lập thành phố Sa Đéc là đô thị loại 3 trực thuộc Tỉnh, trên cơ sở quy mô hiện trạng của thị xã Sa Đéc hiện nay, tạo động lực phát triển cho cả vùng phía Nam sông Tiền.

Căn cứ vào 05 vấn đề trên, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Thứ ba, về những điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2013.

Đến nay, Tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong vụ lúa Đông Xuân 2012 - 2013, sản lượng toàn vụ ước đạt 1,4 triệu tấn. Tổng diện tích thực hiện cánh đồng liên kết hơn 21.500 ha, với trên 11.500 hộ tham gia. Mặc dù tình hình tiêu thụ lúa gặp khó khăn nhưng đa phần xảy ra đối với các hộ sản xuất nhỏ lẻ. Điều này chứng tỏ sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết vẫn là cách làm hiệu quả và phù hợp với xu hướng hiện nay.

Trong lĩnh vực công nghiệp, mặc dù mức tăng trưởng trong Quý I chỉ đạt 2,17% so với cùng kỳ năm trước nhưng đây là mức tăng trưởng đáng kích lệ trong bối cảnh các doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Trong 20 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản, có 05 doanh nghiệp tăng trưởng âm; trong 27 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, có 07 nhà máy tăng trưởng âm.

Trong lĩnh vực xã hội, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt. Giáo dục tiếp tục có nhiều tiến bộ. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân tiếp tục được nâng cao, dân chủ cơ sở được phát huy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nội địa và tuyến biên giới cơ bản ổn định, bảo đảm môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều tiến bộ, tập trung đi sâu giải quyết nhu cầu thiết thực của đoàn viên, hội viên, vị thế và vai trò đang ngày càng nâng lên.

Những kết quả đạt được vừa nêu là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng còn nhiều vấn đề thiếu sót mà chúng ta cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục.

Tôi đề nghị các ngành, các cấp, trong quá trình tổ chức thực hiện cần có các giải pháp linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành sát với diễn biến tình hình thực tế; kết hợp hài hoà giữa tốc độ tăng trưởng với chất lượng tăng trưởng, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội.

Thưa các đồng chí,

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước, song với những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những tháng đầu năm 2013 đã tạo thêm niềm tin và triển vọng về khả năng thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Nhiệm vụ từ đây đến cuối năm rất bề bộn, đặc biệt là công tác lãnh đạo sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và thực hiện việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của Đảng và các chức danh Hội đồng nhân dân bầu, hoặc phê chuẩn theo Quy định số 165-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá XI và Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội khoá XIII. Tiếp tục lãnh đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai sửa đổi theo chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; phấn đấu vượt qua khó khăn, phát huy tính chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2013, tạo điểm nhấn và bước đột phá mạnh mẽ trong những năm còn lại của nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng và cơ quan của Trung ương - Khu vực phía Nam đã dành thời gian đến dự Hội nghị. Xin cám ơn các cơ quan báo đài, các cơ quan truyền thông đã theo dõi, đưa tin về kết quả Hội nghị.

Thay mặt chủ trì Hội nghị, tôi xin tuyên bố kết thúc Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 11 mở rộng.

Xin chúc sức khoẻ và cám ơn tất cả các đồng chí.

Về đầu trang
Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn
Nội dung (*)
Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ
Nhập mã bảo vệ (*)
(Các mục có dấu * bắt buộc phải nhập)
 <<   <   1   >   >> 
1, 2, 3, 4..
Sử dụng hiệu quả giờ làm việc trong ngày là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Giải pháp nào để nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc? Cổng Thông tin điện tử kính mời quý độc giả tham gia trao đổi, hiến kế để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính Nhà nước.
Lấy cải thiện thu nhập của người dân làm thước đo sự phát triển là một trong những mục tiêu Đồng Tháp hướng đến trong năm 2013. Bạn nghĩ thế nào về chủ trương này?
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hải - Chánh Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giấy phép số 342/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 03 tháng 08 năm 2007
Điện thoại: 067.3851431 - 067.3853112, Fax: 067.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: