Ưu đãi về xây dựng kết cấu hạ tầng đặc biệt ưu đãi đầu tư (1)

9:07 PM, 28-11-2017

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đặc biệt ưu đãi đầu tư: 1. Thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung; 2. Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế; 3. Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga; 4. Phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị; 5. Đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh chợ tại vùng nông thôn. Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải.

Địa bàn đặc biệt khó khăn (Huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Thị xã Hồng Ngự, huyện Tam Nông, huyện Tháp Mười, khu kinh tế)

Địa bàn khó khăn (huyện Thanh Bình, Huyện Cao Lãnh, huyện Lấp Vò, huyện Lai Vung, huyện Châu Thành, các khu công nghiệp)

Thành phố Cao Lãnh, Thành phố Sa Đéc

Văn bản

tham chiếu

 

Mục (1) áp dụng theo dự án xã hội hoá lĩnh vực môi trường

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất 10% trong 15 năm; miễn 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

Thuế suất 17% trong 10 năm; miễn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo

Thuế suất 20% (thuế suất không ưu đãi). Riêng đối với dự án kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất áp dụng theo địa bàn ưu đãi đầu tư; dự án kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghệ cao áp dụng theo địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư

Nghị định số: 218/2013 (Điều 15, 16)

Ưu đãi về đất đai

Miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê

Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa 3 năm) + 15 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng

Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa 3 năm) + 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng

Nghị định số:  46/2014 (Điều 19)

 

 

Lọc bạn bè không tương tác điện thoại

Hướng dẫn cài auto thả tim facebook trên điện thoại

Lớp Hoc ke toan thue bctc

kết quả xổ số mỹ