Ưu đãi về xây dựng kết cấu hạ tầng đặc biệt ưu đãi đầu tư (2)

9:00 PM, 28-11-2017

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng ưu đãi đầu tư: 1. Xây dựng, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp; 2. Xây dựng chung cư cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; xây dựng ký túc xá sinh viên và xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội; đầu tư xây dựng các khu đô thị chức năng (bao gồm nhà trẻ, trường học, bệnh viện) phục vụ công nhân; 3. Đầu tư kinh doanh trung tâm hội chợ triển lãm hàng hóa, trung tâm logistic, kho hàng hóa, siêu thị, trung tâm thương mại

Địa bàn đặc biệt khó khăn (Huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Thị xã Hồng Ngự, huyện Tam Nông, huyện Tháp Mười, khu kinh tế)

Địa bàn khó khăn (huyện Thanh Bình, Huyện Cao Lãnh, huyện Lấp Vò, huyện Lai Vung, huyện Châu Thành, các khu công nghiệp)

Thành phố Cao Lãnh, Thành phố Sa Đéc

Văn bản

tham chiếu

Mục (2) áp dụng theo dự án nhà ở xã hội

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất 10% trong 15 năm; miễn 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

Thuế suất 17% trong 10 năm; miễn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo

Thuế suất 20% (thuế suất không ưu đãi)

Nghị định số:  218/2013 (Điều 15, 16)

Ưu đãi về đất đai

Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa 3 năm) + 15 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng

Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa 3 năm) + 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng

Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa 3 năm) + 7 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng

Nghị định số:  46/2014 (Điều 19)


Lọc bạn bè không tương tác điện thoại

Hướng dẫn cài auto thả tim facebook trên điện thoại

Lớp Hoc ke toan thue bctc

kết quả xổ số mỹ