Ưu đãi về đầu tư khách sạn, khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, trạm dừng chân, khu vui chơi giải trí

9:02 PM, 28-11-2017

Dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, trạm dừng chân, khu vui chơi giải trí

Địa bàn đặc biệt khó khăn (Huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Thị xã Hồng Ngự, huyện Tam Nông, huyện Tháp Mười, khu kinh tế)

Địa bàn khó khăn (huyện Thanh Bình, Huyện Cao Lãnh, huyện Lấp Vò, huyện Lai Vung, huyện Châu Thành, các khu công nghiệp)

Thành phố Cao Lãnh, Thành phố Sa Đéc

Văn bản

tham chiếu

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất 10% trong 15 năm; miễn 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

Thuế suất 17 %; Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo

Thuế suất 20% (thuế suất không ưu đãi)

Nghị định số: 218/2013 (Điều 15: khoản 1, khoản 3; Điều 16: khoản 1, khoản 3)

Ưu đãi về đất đai

Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa 3 năm) + 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng

Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa 3 năm) + 7 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng

Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa 3 năm)

Nghị định số:  46/2014 (Điều 19)

 

Lọc bạn bè không tương tác điện thoại

Hướng dẫn cài auto thả tim facebook trên điện thoại

Lớp Hoc ke toan thue bctc

kết quả xổ số mỹ

ký tự đặt biệt