04 Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu và chính sách ưu đãi đầu tư

5:32 PM, 14-12-2017

Đồng Tháp luôn đảm bảo trong công tác tạo quỹ đất công nghiệp, sẵn sàng mời gọi đầu tư vào trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và áp dụng những chính sách ưu đãi, các dịch vụ hỗ trợ có lợi nhất cho nhà đầu tư.

1/. Kêu gọi đầu tư dự án vào Khu công nghiệp đang hoạt động và Khu kinh tế cửa khẩu:

Hiện tại, có 03 khu công nghiệp đang hoạt động (Sa Đéc, Sông Hậu và Trần Quốc Toản) với tổng diện tích quy hoạch hơn 222 ha, mời gọi đầu tư các dự án với giá cho thuê hiện tại khoảng 30 - 45 USD/m2/năm.

Công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu luôn được UBND Tỉnh quan tâm và chỉ đạo sâu sát; từ đó đã đạt được những kết quả khá khích lệ (nâng tỷ lệ lắp đầy của 03 khu công nghiệp đạt trên 95%). Bên cạnh đó, tỉnh hiện nay đang theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ và thực hiện hoàn chỉnh việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật dối với khu công nghiệp Tân Kiều 150 ha (thuộc huyện Tháp Mười) dự kiến trong năm 2019 sẽ tạo được quỹ đất công nghiệp để phục vụ cho nhà đầu tư.

Tỷ lệ lắp đầy của khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu đang hoạt động:

1/ Khu công nghiệp Trần Quốc Toản:

Diện tích đất quy hoạch là 56,3 ha; diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 38,98 ha; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê: 38,75 ha/38,98 ha chiếm tỷ lệ lắp đầy 99,41%; còn 2.300 m2 đất công nghiệp chưa cho thuê.

2/ Khu công nghiệp Sông Hậu:

Diện tích đất quy hoạch là 63,56 ha; diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 45,98 ha; diện tích đất đã cho thuê: 43,89 ha/45,98 ha; chiếm tỷ lệ lắp đầy 95,45%; còn 2,09 ha đất công nghiệp chưa cho thuê. 

3/ Khu công nghiệp Sa Đéc:

Diện tích đất quy hoạch 132 ha; diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê 102,3 ha; đất đã cho thuê là 96,58 ha/102,3 ha, chiếm tỷ lệ lắp đầy 94,4%; còn 5,72 ha đất công nghiệp chưa cho thuê.

4/ Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà: Diện tích quy hoạch 270 ha, đất sạch mời gọi đầu tư là 17,77 ha;  

5/ Cửa khẩu quốc tế Thường Phước: Diện tích quy hoạch 202 ha, đất sạch mời gọi đầu tư là 9,59 ha.

Chính sách ưu đãi đầu tư dự án vào khu công nghiệp, khu kinh tế đang hoạt động

Khu công nghiệp

Khu kinh tế cửa khẩu

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Thuế suất 17% trong thời gian 10 (mười) năm.

+ Miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo.

Về Thuế xuất nhập khẩu: Được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

+ Thuế suất ưu đãi: 10% áp dụng trong thời hạn 15 năm.

+ Miễn thuế, giảm thuế:  miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

- Được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án.

- Được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Miễn, giảm tiền thuê đất trong khu kinh tế cửa khẩu  trong các trường hợp sau:

a) Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng cải tạo và mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh).

b) Miễn tiền thuê đất sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản: (15 năm đối với dự án không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư; 19 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư).

c) Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho toàn bộ thời hạn thuê: Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động trong Khu kinh tế hoặc thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu kinh tế để thực hiện theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chủ đầu tư không được tính chi phí về tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà….

d) Nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng trong Khu kinh tế được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất.

Chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho doanh nghiệp khi đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu:

Các doanh nghiệp sẽ được xem xét hỗ trợ đào tạo lao động nếu đáp ứng theo quy định tại Quyết định số 171/QĐ-UBND.HC ngày 17/02/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

 

2/ Kêu gọi đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp:

Tỉnh xúc tiến mời gọi đầu tư thêm dự án hạ tầng kỹ thuật của 04 khu công nghiệp quy hoạch định hướng thành lập mới như: Trường Xuân - Hưng Thạnh (150 ha); Ba Sao (150 ha); Sông hậu 2 (150 ha); Khu công nghiệp Công nghệ cao (250 ha); và 02 khu công nghiệp quy hoạch mở rộng như: Trần Quốc Toản mở rộng (79 ha); Sa Đéc mở rộng (106 ha) với tổng diện tích 885 ha.

Chính sách ưu đãi đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Các khu công nghiệp: Ba Sao (150 ha); Sông hậu 2 (150 ha); Khu công nghiệp Công nghệ cao (250 ha); và 02 khu công nghiệp quy hoạch mở rộng như: Trần Quốc Toản mở rộng (79 ha); Sa Đéc mở rộng (106 ha). Các khu công nghiệp nêu trên thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn nên mức ưu đãi đầu tư được áp dụng cụ thể là:

Các khu công nghiệp như: Trường Xuân - Hưng Thạnh (150 ha) thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nên mức ưu đãi đầu tư được áp dụng cụ thể là:

Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Mức Thuế suất ưu đãi: 17% trong thời hạn 10 năm

- Miễn, giảm thuế: Miễn thuế 02 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo.

Về Thuế xuất nhập khẩu: Được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án.

Về miễn, giảm tiền thuê đất:

- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời gian thuê  đối với đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp.

- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định thuê đất, thuê mặt nước .

- Tiếp tục được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước là 15 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản.

 

Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Mức Thuế suất ưu đãi: 10% trong thời hạn 15 năm

- Miễn, giảm thuế: Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

 Về Thuế xuất nhập khẩu:

- Được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án.

- Được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

 Về miễn, giảm tiền thuê đất: Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời gian thuê.

 

Lọc bạn bè không tương tác điện thoại

Hướng dẫn cài auto thả tim facebook trên điện thoại

Lớp Hoc ke toan thue bctc

kết quả xổ số mỹ