Agenda

9:58 AM, 28-11-2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ/AGENDA

 

 

7:00 – 8:00

Đón tiếp đại biểu;

Welcome delegates

 

Đại biểu tham quan Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm;

Visiting Dong Thap’s products exhibition.

Trình chiếu Clip giới thiệu Đồng Tháp

Video clip: General Introduction of Dong Thap.

8:00 – 8:05

Clip “Có một nơi như thế”

8:05 – 8:20

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Declaration of reason, introduction of delegates

8:20 – 8:30

Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Opening speech by Dong Thap province leaders.

8:30 – 8:40

Clip Đồng Tháp tiềm năng và cơ hội đầu tư

Video clip: Dong Thap – Potential and Investment Opportunities

8:40 – 9:10

Phát biểu của đại diện Nhà đầu tư.

Speech by Investors

9:10 – 9:25

Phát biểu của Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Speech by Director of World Bank in Viet Nam

9:25 – 9:40

Giải lao

Teabreak

9:40 – 9:55

Khai trương Hệ thống một cửa  điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Opening one stop shop and online public services in level 3, 4

9:55 – 10:30

Trao Quyết định Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận Cam kết đầu tư, cam kết đầu tư tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh

Handing decisions of advocating investment, Certificate of investment commitment

10:30 – 10:40

Tuyên dương các đơn vị tài trợ công tác an sinh xã hội

 

Commending the sponsors for social security work in Dong Thap

10:40 – 11:10

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Speech by the Prime Minister Nguyen Xuan Phuc

11:10 – 11:20

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phát biểu bế mạc Hội nghị

Reflection on Prime Minister’s notes and closing remark

11:20

Đáp từ và bế mạc Hội nghị

Response and closing

11:30

Tiệc chiêu đãi

Reception

 

Startup

Lọc bạn bè không tương tác điện thoại

Hướng dẫn cài auto thả tim facebook trên điện thoại

Lớp Hoc ke toan thue bctc

kết quả xổ số mỹ