Một số Khu công nghiệp khác

10:32 AM, 01-09-2012

Các khu công nghiệp mở rộng và khu công nghiệp bổ sung đã được đưa vào Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 (UBND tỉnh đã phê duyệt), cụ thể:

1. Khu A2 – Khu công nghiệp Sa Đéc:

Quy hoạch với diện tích 90 ha, đang tiến hành lập các thủ tục quy hoạch chi tiết.

2. Khu Trần Quốc Toản mở rộng:

Diện tích 86 ha, thuộc Phường 11, thành phố Cao Lãnh, đang tiến hành các thủ tục lập quy hoạch chi tiết.

3. Các khu mở rộng của Khu công nghiệp sông Hậu:

a. Khu Sông Hậu 2:

Diện tích quy hoạch 150 ha, thuộc 02 xã Tân Hòa và Định Hòa huyện Lai Vung, là địa điểm trước đây được quy họach cụm công nghiệp đóng tàu của Vinashin, nay chuyển thành khu công nghiệp cho phù hợp với Quyết định số 105/2009/TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp.

b. Khu Sông Hậu 3:

Diện tích quy hoạch 400 ha, thuộc xã Phong Hòa huyện Lai Vung, nơi đây trước kia được quy hoạch là cụm công nghiệp Bắc Kênh Mương Khai, việc chuyển đổi cụm này thành khu công nghiệp cho phù hợp với Quyết định số 105/2009/TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và để thay thế cho Khu công nghiệp đô thị Phong Hòa do nằm trong khu vực đông dân cư và không gian bị giới hạn bởi nhiều lưới điện cao thế nên đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh có chủ trương xóa bỏ.

 4. Khu công nghiệp Ba Sao:

Diện tích quy hoạch 500 ha thuộc xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh (để hạn chế sử dụng đất nông nghiệp nên đã giảm diện tích 700 ha so với quy hoạch trước đây). Sự hình thành khu công nghiệp này để phát huy lợi thế đường Hồ Chí Minh khi hoàn thành.

5. Khu công nghiệp Tân Kiều:

Diện tích quy hoạch 600 ha ở xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười (để hạn chế sử dụng đất nông nghiệp nên đã giảm diện tích 400ha so với quy hoạch trước đây). Sự hình thành khu này để phát huy tiềm năng lợi thế của trung tâm Đồng Tháp Mười và đường Hồ Chí Minh khi hoàn thành.

6. Khu công nghiệp Trường Xuân - Hưng Thạnh:

Diện tích quy hoạch 400 ha thuộc 02 xã Trường Xuân và Hưng Thạnh của huyện Tháp Mười, được chuyển từ cụm công nghiệp Trường Xuân - Hưng Thạnh cho phù hợp với Quyết định số 105/2009/TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Khu công nghiệp công nghệ cao:

Diện tích quy hoạch 250 ha ở xã Tân Thành huyện Lai Vung, được chuyển từ cụm công nghiệp Cái Đôi - Tân Thành (có mở rộng thêm 160 ha) cho phù hợp với Quyết định số 105/2009/TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và nhằm để phát huy lợi thế sông Hậu, Quốc lộ 54, Quốc lộ 80 và tỉnh lộ ĐT 849 nối dài để kêu gọi các dự án đầu tư có công nghệ sản xuất sạch, hiện đại…

Lọc bạn bè không tương tác điện thoại

Hướng dẫn cài auto thả tim facebook trên điện thoại

Lớp Hoc ke toan thue bctc

kết quả xổ số mỹ

ký tự đặt biệt