trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
Nội dung chi tiết

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp


Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban

Phạm Tấn Xiếu
Điện thoại: 0673851433
Email: ptxieu@dongthap.gov.vn


Phó Trưởng ban

Nguyễn Công Minh
Điện thoại: 0913938444
Email: congminhdongthap@gmail.com

 

 

 


Uỷ viên

Đường Khải Trường
Điện thoại: 0907222121
Email: truongdk2000@gmail.com


Uỷ viên

Hồ Nhựt Tân
Điện thoại: 0917388217
Email: tan10509@gmail.com


Uỷ viên

Trần Thanh Tiền
Điện thoại: 0939676966
Email: thanhtiendt1718@gmail.com


Uỷ viên

Võ Thanh Toàn
Điện thoại: 0939803646
Email: vothanhtoanit07@gmail.com


Uỷ viên

Huỳnh Thị Cẩm Thuý
Điện thoại: 0673501431
Email: huynhthuy100509@gmail.com

Uỷ viên

Tăng Văn Khương
Điện thoại: 01225199288
Email: khuongvan07@gmail.com

Uỷ viên

Trần Thị Ánh Nguyệt
Điện thoại: 0907865854
Email: nguyetcttdongthap@gmail.com

Uỷ viên

Lê Thị Như Ý
Điện thoại: 0932973363
Email: nhuycongthongtin@gmail.com


Uỷ viên

Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Điện thoại: 0907591414
Email: thanhtuyencttdtdt@gmail.com

 

 

 

Trụ sở: 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3853112 - 3853744, Email: banbientap@dongthap.gov.vn


Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: