trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

ĐỊA CHÍ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Khoáng sản

Khoáng sản gắn liền với các thành tạo địa chất. Các dạng khoáng sản đã được điều tra và phát hiện gồm có:

* Sét gạch ngói:

- Sét phù sa cổ: phân bố chủ yếu ở các vùng thấp của phù sa cổ các huyện Tân Hồng và Tam Nông. Sét này có trữ lượng lớn đủ đáp ứng yêu cầu công nghiệp trong thời gian lâu dài. Trong phù sa cổ, tầng sét loang lổ có chất lượng tốt nhất, có thể dùng làm gốm, sành.

- Sét của trầm tích sông - biển: phân bố rộng rải ở Thanh Bình, Cao lãnh, Tháp Mười, Lấp Vò. Hiện nay sét này và sét phù sa cổ chưa được khai thác nhiều.

- Sét của trầm tích sông, sông - đầm lầy: Có diện tích khá lớn, phân bố dọc theo sông Tiền, sông Hậu ngay bên trong đê tự nhiên, bề dày khai thác được có thể lên đến 1,5 mét.

* Nước ngầm: Theo các kết quả điều tra thì Đồng Tháp có các tầng nước ngầm sau:

- Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Holocen (Q2): phân bố đều khắp trong tỉnh. Tầng nước này có chất lượng xấu, ít dùng cho sinh hoạt.

- Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pleistocen trên (Q13): thường gặp ở độ sâu 45-90 m.. Chất lượng nước tầng này không đều, một số nơi có chất lượng khá tốt. Tuy nhiên nhiều nơi bị nhiễm arsen nặng.

- Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pleistocen giữa trên trên (Q12-3): thường gặp ở độ sâu 75-155 m. Nước thường bị mặn.

- Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pleistocen dưới (N11): thường gặp ở độ sâu 140-155 m. Nước thường bị mặn.

- Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pliocen trên (N22): thường gặp ở độ sâu 180-192 m. Nước thường bị mặn và chưa được nghiên cứu chi tiết.

- Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pliocen trên (N22): thường gặp ở độ sâu 300-325 m.. Tầng này đang được khai thác nhiều cho công nghiệp và dân cư, hiện diện ở độ sâu khoảng 400 mét. Đây là tầng nước có áp nhiệt độ 390 – 400 C, nhiều nơi nước tự tràn ra mặt đất; trữ lượng lớn, chất lượng tốt.

* Cát xây dựng: cát nằm ngay trong lòng Sông Tiền, Sông Hậu đã được khai thác từ lâu. Tuy nhiên, ở đoạn sông từ Phong Mỹ đến Hồng Ngự mới có cát tốt cho xây dựng. Đoạn còn lại do nằm gần hạ lưu nên có lẫn nhiều tạp chất, chỉ dùng để san lấp mà thôi.

Ngoài ra còn một ít than bùn, phân bố rải rác ở một số huyện vùng Đồng Tháp Mười chưa được khai thác.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: