trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

ĐỊA CHÍ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Dân cư - lao động

Từ đặc điểm tự nhiên của tỉnh như đã nói ở phần trước, dẫn đến dân cư - lao động Đồng Tháp phân bố không đều, tập trung ở vùng 1 (vùng ngoài). Vì vậy, cần có kế hoạch chuyển dịch một bộ phận dân cư - lao động từ vùng ngoài vào vùng trong (vùng 2).

Năm 1979, lao động toàn tỉnh là 494.783 người, vùng 1 là 412.518 người (chiếm 83,37% lao động toàn tỉnh), vùng 2 là 82.265 người (chiếm 16,63% lao động toàn tỉnh).

Theo ước tính của tỉnh thì năm 1990, lao động toàn tỉnh là 778.440 người (chiếm 52,14% dân số toàn tỉnh), trong đó vùng 1 có 642.520 người (chiếm 82,54% lao động toàn tỉnh), vùng 2 có 135.920 người (chiếm 17,46% lao động toàn tỉnh). Năm 2000, lao động toàn tỉnh là 1.043.125 người (chiếm 59,14% dân số toàn tỉnh), trong đó vùng 1 có 796.120 người (chiếm 76,32% lao động toàn tỉnh), vùng 2 có 247.000 người (chiếm 23,68% lao động toàn tỉnh)

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: