trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

ĐỊA CHÍ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Nguồn lao động

- Giai đoạn 1976-1984:

Lao động trong độ tuổi chiếm 48 - 49% so với dân số của tỉnh. Cụ thể: 470.000 người (1976), 494.783 người (1979), 566.500 người (1980), 596.600 người (1981), 614.500 (1982), 633.400 người (1983) và 646.800 (1984).

Bình quân tăng 4,05% (mỗi năm tăng 20.000 lao động). Lao động trong các ngành kinh tế quốc dân rất lớn, trong đó lao động nông - lâm nghiệp tương đương 94% (so với lao động sản xuất vật chất) và thường mang tính thời vụ, do đất đai ngập từ 3 - 6 tháng nên một lao động  làm việc thật sự từ 160 - 180 ngày công mỗi năm.

Lao động cần giải quyết việc làm trên dưới 10.000 người (từ 1976 -1984). Số chưa có việc làm ổn định lên đến 30.000 người. Nguyên nhân: dân số tăng nhanh, ngành nghề chưa phát triển, ngày công lao động trong nông nghiệp còn thấp.

Lao động thủ công chiếm đại bộ phận lao động xã hội, lao động kỹ thuật chiếm 2% (đội ngũ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề).

Năm 1984, bước đầu có sự chuyển biến lao động giữa các ngành kinh tế. Lao động công nghiệp tăng cả về số tuyệt đối lẫn tương đối.

+ Lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 15.500 người (1976) lên 21.000 người (1984), chiếm 3,5 - 6 % lao động trong khu vực sản xuất vật chất.

+ Lao động trong các ngành không sản xuất vật chất từ 9.700 người (1976) lên 29.200 người (1984), chiếm 3,2% lao động trong nền kinh tế quốc dân.

Để khai thác hết tiềm năng đất đai và lao động của tỉnh... bình quân mỗi hộ nông dân được cấp từ 1.500 - 2.000 m2 đất thổ canh thổ cư. Nhờ vậy nhiều điểm dân cư và đô thị mới đang hành thành như thị trấn Sa Rài, Tam Nông, Tháp Mười...

- Giai đoạn 1985-1995:

+ Năm 1991: dân số toàn tỉnh là 1.403.675 người, trong đó dân số nông thôn là 1.180.814 người, dân số thành thị 222.861 người. Số lượng công nhân viên chức 26.120 người, lao động trong nông nghiệp là 517.770 người.

+ Năm 1995: dân số toàn tỉnh là: 1.523.371 người, trong đó dân số nông thôn là 1.283.679 người, dân số thành thị là 238.692 người. Số lượng công nhân viên chức là 24.584 người, lao động trong nông nghiệp là 561.092 người[1].

Cùng với sự chuyển đổi lao động trong các ngành kinh tế, có sự chuyển dịch lao động giữa các vùng của tỉnh. Tỉnh tăng cường lao động cho vùng 2 để khai thác đất đai của vùng này và ngay trong từng địa bàn mỗi huyện cũng có sự thay đổi, chú trọng gia tăng lao động cho những vùng chuyên môn hóa (tạo ra sản phẩm lớn) và những vùng đất đang còn hoang hóa. Ba huyện Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười nhận lao động từ nơi khác đến. Các huyện khác đủ khả năng cân đối lao động giữa 2 vùng của huyện.

Phân bố lao động theo vùng còn phải tính đến việc kết hợp với giao thông-thủy lợi, với kinh tế-quốc phòng...

- Giai đoạn 1996 - 2005:

Năm 2005, dân số toàn tỉnh là 1.654.680 người (nam: 807.525 người, nữ: 847.155 người), chia ra khu vực thành thị: 285.666 người, khu vực nông thôn: 1.369.074 người.

Theo thống kê thì lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế tại thời điểm 1/7/2005, có tổng số là 862.668 người (địa phương quản lý 857.728 người), bao gồm khu vực I (nông nghiệp): 666.738 người, khu vực II (công nghiệp-xây dựng): 57.991 người, khu vực III (thương mại-dịch vụ): 99.752 người, các ngành nghề khác: 34.326 người[2].

Trong giai đoạn này, nhất là từ 2001-2005, tình hình kinh tế của Đồng Tháp có chiều hướng tăng trưởng trên nhiều mặt. Từ đó, tạo bước phát triển tương đối đồng đều giữa thành thị và nông thôn, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Các chương trình quốc gia về xã hội đã tác động sâu sắc đến sự thay đổi vùng nông thôn, đô thị hóa phát triển nhanh.

Tuy nhiên, Đồng Tháp vẫn là một trong những tỉnh nghèo thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những yếu tố đảm bảo cho sự tăng trưởng chưa thật sự vững chắc, trên 80% dân số là cư dân nông nghiệp gắn liền với trồng lúa, chăn nuôi và đánh bắt thủy sản, tăng trưởng ở khu vực nông thôn còn thấp, tỷ lệ thất nghiệp chưa có việc làm hoặc có việc làm chưa ổn định còn cao. Mặt trái của cơ chế thị trường khiến nhiều vấn đề xã hội nảy sinh như: Sự phân hóa giàu nghèo, vấn đề nhà ở, môi trường, tài nguyên, tệ nạn xã hội, sự suy thoái về đạo đức và lối sống, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống.[1] Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp, niên giám thống kê 1991 - 1995, trang 18 - 85.

[2] Cục Thống kê Đồng Tháp, Niên giám thống kê 2005, tr.15.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: