trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

ĐỊA CHÍ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Tỉnh Đồng Tháp dưới thời Gia Định trấn và Gia Định thành (1802 - 1832):

Tháng 3 năm 1802, Gia Định phủ đổi tên thành Gia Định trấn, vẫn gồm 4 dinh và một trấn như trước, chỉ có dinh Long Hồ đổi thành dinh Vĩnh Trấn. Năm Gia Long thứ 5 (1806 ), huyện Kiến Khương của dinh Trấn Định đổi tên thành Kiến An gồm ba tổng như trước. Như vậy đến năm 1806, phần đất phía bắc sông Tiền của Đồng Tháp thuộc tổng Kiến Đăng huyện Kiến An, dinh Trấn Định; còn phần đất phía Nam sông Tiền vẫn thuộc đạo Đông Khẩu của dinh Vĩnh Trấn.

Năm Gia Long thứ 7 (1808), Gia Định trấn đổi thành Gia Định thành, dinh Trấn Định đổi thành trấn Định Tường, huyện Kiến An nâng lên thành phủ Kiến An và ba tổng trước cũng được nâng lên thành huyện. Huyện Kiến Đăng (tổng Kiến Đăng trước đây) gồm có hai tổng là Kiến Hòa và Kiến Phong. Kiến Phong bao gồm toàn vùng Đồng Tháp Mười, trong đó có phần đất phía bắc sông Tiền của Đồng Tháp, tất cả có 43 thôn; trong đó có 21 thôn thuộc tỉnh Đồng Tháp ngày nay :

1-Mỹ An Đông thôn         

2-Mỹ An Tây thôn          

3- Mỹ Long thôn

4- Bìmh Hàng Tây thôn

5- Bình Hàng Trung thôn

6- Mỹ Toàn thôn

7- Mỹ Xương thôn

8- Mỹ Định thôn

9- Mỹ Trà thôn

10- Mỹ Lộc thôn

11- Mỹ Đảo thôn

12-Mỹ Nghĩa thôn

13- Tân An thôn

14- An Bình thôn

15- Tân Mỹ thôn

16- An Long thôn

17- Tân Phú thôn

18- Tân Thạnh thôn

19- Tân An thôn (mới lập)

20- Tân Khánh thôn

21- Tân Phú Đông thôn[1]

 

Trong khi đó dinh Vĩnh Trấn đổi thành trấn Vĩnh Thanh, châu Định Viễn đổi thành phủ; phủ Định Viễn chia thành 4 huyện: Vĩnh Bình, Vĩnh Định, Tân An và Vĩnh An. Huyện Vĩnh An có hai tổng: Vĩnh Trinh và Vĩnh Trung. Trong đó có 10 thôn của tổng Vĩnh Trinh là: Tân Thuận, Tân Hóa, Phú An Đông, Tân Tịch, Tân Phước (trên cù lao Trâu, thuộc tổng An Tịnh sau này), Bình Thành Tây,  Mỹ Hưng, Tòng Sơn, Long Khánh và toàn bộ 52 thôn phường của tổng Vĩnh Trung nằm trong phần đất nam sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp là:

1- Mỹ An

2- Tân An

3- Long Hậu

4- Nhơn Hậu

5- An Tịch

6- Vĩnh Phước

7- Bình Tiên

8- Tân Quy Đông-9- Trân Triêu

10- Định Hoà

11- Phú Lộc

12- Vĩnh Tòng

13- Cựu Hội An

14- Nhơn Quy

15- Bình An

16- Tân Xuân

17- Tân Phụng

18- Tân Phú Đông

 

19- Long Phụng

20- Tân Đông

21- Tân Thạnh

22- Tân Lộc Trung

23- Bình Lữ

24- Tân Hạnh

25- Tân Mỹ

26- Tân Long

27- Tân Bình

28- Tân Lâm

29-Sùng Văn phường

30 Tân Phú Trung

31- Tân Khánh

32- Tân Khánh Tây

33- Định An Phú

34- Tân Thạnh Trung

35- Tân Hoà

36- Tân Sơn

 

37- Tân Hội

38- Tân Nhơn

39- An Hoà Đông

40- Mỹ Thuận

41- Tân Hoà (mới)

42- Phước Hậu giang trạm    

43- Phú Hựu

44- Tân An

45- An Phú

46- Tân Giai giang trạm

47- An Thuận

48- Tân Hựu

49- Đông Thành

50- Phú Hội

51- Tân Quy Tây

52- Tân Khánh[2]

 

 Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: