trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

ĐỊA CHÍ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Tỉnh Đồng Tháp thời Lục tỉnh Nam kỳ (1832 - 1862)

Năm 1833, Vua Minh Mạng thiết lập cơ chế trung ương tập quyền, bãi bỏ phân cấp “thành”, chia đất Gia Định thành (Nam kỳ) ra làm sáu Tỉnh trực thuộc trung ương: Biên Hoà, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Theo đó thì đất Đồng Tháp thuộc một phần của tỉnh Định Tường và An Giang. Phần đất phía Bắc Sông Tiền nằm trong địa giới của tổng Phong Thạnh và một phần của tổng Phong Phú, huyện Kiến Đăng, tỉnh Định Tường; còn phần đất phía Nam sông Tiền nằm trong địa giới huyện Vĩnh An, một phần nhỏ của huyện Vĩnh Định thuộc phủ Tân Thành và huyện Đông Xuyên (phủ Tuy Biên), tỉnh An Giang. Huyện Vĩnh An có sáu tổng; trong đó năm tổng: An Hội, An Tịnh, An Thạnh, An Thới, An Mỹ thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp ngày nay.

Căn cứ vào địa bạ Nam Kỳ được đo đạc vào năm 1836, thì 62 thôn, phường sau đây của hai tỉnh Định Tường và An Giang hồi ấy nằm trong địa giới tỉnh Đồng Tháp:

1- Các thôn (18) ở huyện Kiến Đăng, tỉnh Định Tường:

- Tổng Phong Phú có 7 thôn: Mỹ An Đông, Mỹ An Tây, Bình Hàng Tây, Bình   Hàng Trung, Mỹ Long, Mỹ Toàn, Mỹ Xương.

- Tổng Phong Thạnh có 11 thôn: Mỹ Đão, Nhị Mỹ, An Bình, Mỹ Trà, Tân An, Mỹ Nghĩa, Phong Mỹ, Tân Thạnh, Tân Phú, An Phong, An Long.[1][1] Nguyễn Đình Đầu, Nghiên cứu Địa bạ Triều Nguyễn

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: