trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

ĐỊA CHÍ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Tỉnh Đồng Tháp hiện nay (sau 1975):

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, để phục vụ yêu cầu xây dựng đất nước, năm 1976 tỉnh Long Châu Tiền giải thể, hai tỉnh Sa Đéc và Kiến Phong cũ hợp nhất thành tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều lần thay đổi đến năm 2005, tỉnh Đồng Tháp có 9 huyện và hai thị xã với 142 xã, phường, thị trấn; gần giống với địa giới tỉnh Sa Đéc thời kỳ 1945-1954 cộng thêm hai phần đất phía Bắc tỉnh nhượng cho Long Xuyên và Châu Đốc :

1- Thị xã Cao Lãnh có 8 phường 1, 2, 3, 4, 6, 11, Mỹ Phú và Hoà Thuận và 7 xã là; Mỹ Trà, Mỹ Ngãi, Mỹ Tân, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Hòa An và Tịnh Thới .

2- Thị xã Sa Đéc có 4 phường 1, 2, 3, 4 và 4 xã là Tân Qui Đông, Tân Qui Tây, Tân Khánh Đông và Tân Phú Đông.

3- Huyện Hồng Ngự có 15 xã và một thị trấn: Thường Phước I, Thường Phước II, Thường Thới Hậu A, Thường Thới hậu B, Thường Thới Tiền, Thường Lạc, Tân Hội, Bình Thành, Long Khánh A, Long Khánh B, Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B, An Bình A, An Bình và thị trấn Hồng Ngự.

4- Huyện Tân Hồng có 8 xã và một thị trấn là: Tân Hộ Cơ, Bình Phú, Thông Bình, Tân Thành A, Tân Thành B, Tân Công Chí, An Phú, Tân Phước và thị trấn Sa Rài.

5- Huyện Tam Nông có 11 xã và một thị trấn là Phú Thành A, Phú Thành B, Phú Hiệp, Phú Đức, Phú Cường, Phú Ninh, Phú Thọ, An Long, Tân Công Sính, An Hòa, Hòa Bình và thị trấn Tràm Chim.

6- Huyện Thanh Bình có 12 xã và một thị trấn là Tân Huề, Tân Quới, Tân Long, Tân Hòa, Tân Bình, An Phong, Phú Lợi, Tân Mỹ, Bình Tấn, Tân Thạnh, Tân Phú, Bình Thành và thị trấn Thanh Bình.

7- Huyện Tháp Mười có 12 xã và một thị trấn là Hưng Thạnh, Trường Xuân, Mỹ Qúi, Đốc Binh Kiều, Mỹ An, Mỹ Hòa, Mỹ Đông, Tân Kiều, Phú Điền, Thanh Mỹ, Láng Biển, Thạnh Lợi và thị trấn Mỹ An .

8- Huyện Cao Lãnh có 17 xã và một thị trấn là Mỹ Long, Mỹ Hiệp, Bình Thạnh, Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Mỹ Hội, Tân Hội Trung, Mỹ Xương, Mỹ Thọ, Nhị Mỹ, An Bình, Tân Nghĩa, Ba Sao, Phương Thịnh, Phương Trà, Phong Mỹ, Gáo Giồng và thị trấn Mỹ Thọ.

9- Huyện Lấp Vò có 12 xã và một thị trấn là Mỹ An Hưng A, Mỹ An Hưng B, Tân Mỹ, Tân Khánh Đông, Bình Thạnh Trung, Vĩnh Thạnh, Long hưng A, Long Hưng B, Bình Thành, Định Yên, Định An, Hội An Đông và thị trấn Lấp Vò .

10- Huyện Lai Vung có 11 xã và một thị trấn là Tân Thành, Long Hậu, Hòa Long, Tân Dương, Long Thắng, Tân Phước, Vĩnh Thới, Tân Hòa, Định Hòa, Phong Hòa, Hòa Thành và thị trấn Lai Vung  .

11- Huyện Châu Thành có 11 xã và một thị trấn là An Hiệp, An Nhơn, Tân Bình, Tân Nhuận Đông, Phú Hựu, An Phú Thuận, An Khánh, Hòa Long, Phú Long, Tân Phú Trung, Tân Phú và thị trấn Cái Tàu Hạ.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: