trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

ĐỊA CHÍ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Tỉnh Đồng Tháp dưới thời Nam Phần Việt Nam (1954 - 1975):

Hai năm sau khi hòa bình lập lại, nhằm mục đích thống trị lâu dài miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm ấn định lại địa giới, đặt tên mới cho các tỉnh miền Nam. Với sắc lệnh số 22-NV ngày 17-2-1956, tỉnh Phong Thạnh được thành lập gồm ba quận Cao lãnh, Hồng Ngự và Phong Thạnh Thượng (nguyên một tổng của quận Chợ Mới). Nhưng liền sau đó, sắc lệnh 143-NV ngày 22-10-1956, tỉnh Phong Thạnh được cải tên thành Kiến Phong với địa giới như trước. Qua nhiều lần thay đổi, đến năm 1975, tỉnh Kiến Phong gồm có 6 quận và một thị xã, tỉnh lỵ đặt tại Cao Lãnh:

1- Quận Cao Lãnh có 11 xã: Nhị Mỹ, Thiện Mỹ, An Bình, Mỹ Ngãi, Tân An, Phong Mỹ, Hòa An, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Tân Tịch và xã phát triển Mỹ Trà.

2- Quận Kiến Văn có 7 xã: Mỹ Hiệp, Bình Hàng Tây, Bình Hàng Trung, Bình Thạnh, Mỹ Hội, Mỹ Xương, Mỹ Thọ.

3- Quận Thanh Bình có 7 xã: Bình Thành, Tân Thạnh, Tân Phú, An Phong, Tân Huề, Tân Quới, Tân long .

4- Quận Hồng Ngự có 11 xã: An Bình, Bình Thành, Tân Hội, Thông Bình, Tân Thành, Thường Lạc, Thường Phước, Thường Thới, Long Khánh, Long Thuận, Phú Thuận.

5- Quận Đồng Tiến có 9 xã: An Long, Phú Cường, Phú Đức, Phú Hiệp, Phú Hưng, Phú Thành, Phú Thọ, Phú Yên, Phú Bình.

6- Quận Mỹ An (lập vào tháng 7-1957) Có 6 xã : Mỹ An, Mỹ Đa, Mỹ Hòa, Mỹ Qúi, Thạnh Lợi, Thanh Mỹ.

Trong khi đó vào năm 1957 do nghị định số 308-BNV/NC/NĐ ngày 8-10-1957, phần còn lại của tỉnh Sa Đéc (sau khi lập tỉnh Kiến Phong), trở thành hai quận của tỉnh Vĩnh Long: Sa Đéc và Lấp Vò, tất cả có 20 xã. Năm năm sau bằng nghị định số 718-NV ngày 11-7-1962, hai quận này tách ra để lập hai quận mới là Đức Tôn và Đức Thành vẫn thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: