trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Khái quát tình hình của cả nước và tại tỉnh ta

Do bị thất bại nặng về chính sách bình định và Việt Nam hóa chiến tranh ở miền Nam và những thiệt hại lớn trong cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm bằng không quân vào thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng, đế quốc Mỹ buộc phải ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào ngày 27/1/1973.

Theo Hiệp định, Mỹ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, phải rút hết quân Mỹ và chư hầu; phải công nhận Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, phải bồi thường chiến tranh, phải công nhận thực tế ở miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát.

Hiệp định Paris mở ra giai đoạn mới của cách mạng miền Nam: Giai đoạn đấu tranh thi hành Hiệp định để hoàn thành nốt cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Từ ngày 15/3 đến 29/3/1973, những đơn vị cuối cùng của quân Mỹ và chư hầu cuốn cờ rút khỏi miền Nam Việt Nam. Nhưng Mỹ-Ngụy vẫn ngoan cố phá hoại Hiệp định, kéo dài chiến tranh. Chúng thực hiện chương trình “tràn ngập lãnh thổ”, ra sức lấn chiếm xóa vùng giải phóng đồng thời tăng cường cướp bóc, vơ vét, bắt lính, khủng bố, kiềm kẹp quần chúng trong vùng chúng tạm thời kiểm soát.

Ở tỉnh ta, trước và sau khi ký Hiệp định Paris, âm mưu có tính chất bao trùm của địch là càn quét đóng đồn lấn chiếm và di dân, xóa các lõm giải phóng.

Năm 1973 tỉnh Kiến Phong địch mở 1.671 cuộc hành quân càn quét lớn nhỏ, đóng trái phép vào vùng ta 16 đồn, 2 tua, tái chiếm lại líp 35 đồn. Chúng càn quét sâu vào các lõm giải phóng, di dân cướp đất lập “ấp mới” ở kinh Đồng Tiến và kinh Hồng Kỳ (Tam Nông), lấn chiếm di dân vào Giồng Găng (hậu bối xã An Long, Thanh Bình), nhiều lần hành quân chiếm kinh 3 Mỹ Điền (xã Thanh Mỹ, Mỹ An), v.v..

Các huyện phía Nam sông Tiền địch bao vây phong tỏa kinh tế vùng giải phóng, lấn chiếm di dân lập khu nông binh, nông trại. Riêng huyện Châu Thành, địch tiến hành ủi phá, phát hoang, đóng đồn, lập khu nông binh, nông trại từ năm 1970. Huyện ủy có lãnh đạo phong trào đấu tranh 3 mũi của quần chúng chống phá kế hoạch này của địch nhưng kết quả còn hạn chế. Đến năm 1973, địch lập được 8 khu nông binh, 1 nông trại, cướp 41.030 công ruộng, 1.703 công vườn thuộc các xã An Khánh, Phong Hòa, Phú Long, lừa mị và cưỡng ép 2.000 dân Quảng Tín, lập khu di dân ở Lộ Mới, xã An Khánh.

Vùng địch tạm thời kiểm soát, địch ráo riết bắt lính, dồn quân, tăng thuế, vơ vét lúa gạo, tăng cường các biện pháp kềm kẹp, khủng bố, làm tiền. Riêng tỉnh Kiến Phong trong năm 1973 địch bắt 623 thanh niên đi lính, tăng lực lượng phòng vệ dân sự từ 15.000 tên (tháng 3/1973) lên 25.000 tên (cuối năm 1973). Thành lập mới 2 tiểu đoàn bảo an 517 và 543. Chúng còn thành lập nhiều tổ chức chính trị phản động, trùm lên trên hết là đảng Dân chủ của Thiệu. Đưa bọn tay chân vô nắm các tổ chức quyền lợi giới. Đưa bọn tay sai ác ôn, sĩ quan già về ấp để nắm, khống chế bọn tề xã, tề ấp, đồn bót, cảnh sát, phòng vệ dân sự. Chúng dùng chiến tranh tâm lý khống chế kềm kẹp về tư tưởng, đầu độc về văn hóa giáo dục. Riêng vùng tôn giáo, chúng đưa tay chân tranh thủ nắm các ban trị sự xã ấp và thông qua ban trị sự để nắm, kềm kẹp tín đồ. Trong vùng giải phóng của ta, chúng kết hợp việc đánh phá bằng quân sự với hoạt động gián điệp, chiến tranh tâm lý, đặng gây xáo trộn mất ổn định.

“Do chính sách cực kỳ phản động, phát xít tàn bạo của địch, những mâu thuẫn cơ bản giữa đich với quần chúng trong các vùng địch còn kềm kẹp, tôn giáo, thị xã, thị trấn, giữa hành động chiến tranh của địch với nguyện vọng hòa bình của quần chúng, giữa chế độ thực dân kiểu Mỹ với lòng khao khát độc lập, tự do, giữa chính sách độc tài phát xít với các quyền tự do dân chủ, giữa bóc lột vơ vét với yêu cầu cải thiện dân sinh, giữa chia rẽ ly gián với hòa hợp dân tộc. Những mâu thuẫn đó đang và sẽ ngày càng phát triển gay gắt, tạo ra những nhân tố cho tình thế cách mạng ngày càng chín muồi đi đến đánh đổ chính quyền địch”.

Ta tuy gặp nhiều khó khăn đang đứng trước thời cơ thuận lợi và nhân tố mới: khí thế phấn khởi của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng khi có Hiệp định, còn địch thì sa sút hoang mang.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: