trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Phía nam sông Tiền trong tháng 2/1973

Các huyện ủy Châu Thành, Lấp Vò, Sa Đéc và Thị xã Sa Đéc triển khai Chỉ thị 02/CT-72 của Trung ương Cục, các Chỉ thị, nghị quyết của Khu ủy Khu 9 và Tỉnh ủy Vĩnh Long. Khẩu hiệu và phương châm chỉ đạo lúc này là: “Tay nắm vững Hiệp định, chân đứng vững hai vùng, đánh địch bằng 3 quả đấm chính trị, quân sự và binh vận”.

Thực hiện phương châm này, cấp ủy các huyện tập trung đẩy mạnh các mặt hoạt động. Ngày 28/1/1973 các lực lượng của ta bung ra cắm cờ giành dân và sẵn sàng chiến đấu. Tiểu đoàn 857 đứng chân ở Bà Tơ, chặn đứng và tiêu hao nặng toán quân địch ở chi khu Đức Tôn đi giải tỏa. Đơn vị bảo vệ Huyện ủy và các cơ quan huyện Châu Thành chặn đánh địch quyết liệt tại Mương Kinh xã An Khánh. Ở các xã Phú Hựu, Tân Nhuận Đông, Tân Xuân của huyện Châu Thành, địch hành quân nống ra gỡ cờ liền bị du kích và nhân dân địa phương chặn đánh, đồng thời tung truyền đơn tố cáo địch vi phạm Hiệp định. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1973. Tiểu đoàn 857 cùng bộ đội huyện và du kích các xã đánh bại nhiều cuộc hành quân lấn chiếm đóng đồn của địch ở các xã Hòa Tân, Phú Long, An Khánh, Tân Nhuận Đông và tập kích phân chi khu An Phú Nhuận. Những trận này ta loại khỏi vòng chiến đấu 1.223 tên địch.

Phong trào đấu tranh chính trị có bước chuyển mới. Khẩu hiệu tập trung yêu cầu chống bắt lính, chống vào phòng vệ quân sự, chống khủng bố vơ vét làm tiền, phá khu gom dân trở về ruộng vườn cũ sản xuất, thực hiện hòa bình hòa hợp dân tộc. Trong 3 tháng đầu 1973 riêng huyện Châu Thành có 84 cuộc đấu tranh, 1.391 lược người tham gia, trong số này có 229 lược người đấu tranh trực diện. Ngoài ra còn 103 cuộc đấu tranh lẻ tẻ với bọn tề xã ấp. Kết quả, buộc địch bồi thường 1.230.000đ và 145 giạ lúa, giành lại 10.080 công ruộng, 107 công vườn. Đặc biệt ở xã Phú Hựu và xã An Khánh, quần chúng đấu tranh buộc địch bắt giam 13 tên tề ác ôn và tham nhũng, 125 gia đình ở khu nông binh, nông trại bung về ruộng vườn cũ sản xuất.

Ngày 29/3/1973, tin quân xâm lược Mỹ làm lễ cuốn cờ về nước đã tác động mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào vùng Hòa Hảo, thị xã, thị trấn. Đồng bào càng tăng thêm lòng phấn khởi, thấy Mỹ thua đã rõ ràng. Quân ngụy tiếp tục hoang mang vì mất chỗ dựa. Khí thế đấu tranh của quần chúng trong vùng địch tạm thời kiểm soát phát triển mạnh, nhất là chống bắt lính, đòi về chỗ cũ.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: