trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Tình hình trong tháng 5/1973

Tỉnh ủy mở Hội nghị tổng kết công tác phát động quần chúng tấn công 3 mặt từ sau Hiệp định Paris. Hội nghị khẳng định thế thắng của pháp lý Hiệp định, sức mạnh của khẩu hiệu trung tâm và chính sách hòa hợp dân tộc, xác định bản chất ngoan cố, thủ đoạn thâm độc trong lấn chiếm di dân, kềm dân vùng yếu và tác động tâm lý của địch; phát hiện một số địa phương có hiện tượng thỏa mãn xả hơi trong tình hình có hòa bình, một số hiện tượng hữu khuynh, lơi tấn công hòa hoãn kêu cắt đất chia ranh v.v..

Từ đó Tỉnh ủy có chỉ đạo uốn nắn: “Khẳng định bất kỳ trong tình huống nào cũng phải nắm vững quan điểm bạo lực”, và đề ra nhiệm vụ cấp bách là “giành dân, giành quyền làm chủ, đập tan âm mưu bình định mới của địch, tấn công và xây dựng chuyển phong trào lên đều và chắc bước hơn ở các vùng”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các đảng bộ địa phương lãnh đạo quần chúng đấu tranh mở và giữ vững vùng giải phóng kết hợp với chuyển vùng, giành dân ở vùng tôn giáo, thị xã, thị trấn.

Vùng giải phóng nổi lên phong trào đấu tranh chống địch di dân lấn chiếm ở kinh Đồng Tiến, Hồng Kỳ (Tam Nông), Giồng Găng (Thanh Bình). Ở đây, địch cướp đất lập nông trường, sử dụng bọn tay sai lợi dụng tôn giáo như Lương Trọng Tường (Hòa Hảo), Tô Đức Bạch (Thiên Chúa) đưa một số người theo đạo Hòa Hảo, Thiên Chúa từ Chợ Mới, An Giang qua và Việt kiều từ Campuchia về, xây dựng lực lượng võ trang để giữ đất, lấn chiếm. Các đảng bộ địa phương đã kiên trì phát động với nhiều hình thức, dùng lực lượng quần chúng tại chỗ tranh thủ an trị sự Hòa Hảo đồng tình đấu tranh giữ đất, đồng thời dùng truyền đơn, thơ tay, loa phóng thanh, võ trang tuyên truyền v.v… nói rõ âm mưu của Mỹ Thiệu và một số tay sai cố ý chia rẽ nhân dân, lương giáo, lấy đất của đồng bào địa phương cấp cho đồng bào di dân, không phải đi khai hoang lập ấp như lời của địch nói. Nếu bà con muốn có ruộng làm thì làm đơn với cách mạng, cách mạng sẽ tạm giao đất chớ không nên làm theo lời của địch.

Khi quần chúng nhận rõ âm mưu thâm độc của địch, họ không nhận đất, kéo từng tốp trở về xứ. Một số quần chúng tìm cách xin đất. Ta phát động nhân dân tại chỗ nhường lại một ít đất trên tinh thần chia cơm sẻ áo. Họ rất phấn khởi. Từ đó mối quan hệ giữa lương giáo, nông dân càng thêm chặt chẽ. Quần chúng tại chỗ liên tục kéo vào đấu tranh với địch đòi lại đất, đìa của mình. Trên căn bản ta đã phá nội dung “xây dựng ấp đời mới” của địch (tuy còn đồn bót và một số tề vệ nhưng không kềm kẹp được quần chúng). Riêng ở Gồng Găng, ta dùng thế 3 mặt tại chỗ kết hợp với pháp lý Hiệp định, có vận động báo chí Sài Gòn tố cáo và đấu tranh bằng dư luận ở vùng yếu, tôn giáo. Cuộc đấu tranh giằng co hơn 1 tháng, đến ngày 7/6/1973 địch phải rút toàn bộ lực lượng ra khỏi Giồng Găng, nhân dân địa phương giành lại chủ quyền trên 3.000 công đất.

Đặc biệt, ở kinh Ba Mỹ Điền xã Thanh Mỹ (Mỹ An), cuộc chiến đấu chống địch lấn chiếm diễn ra gay go quyết liệt.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: