trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Tình hình vào cuối năm 1973

Chợ Mới hình thành thế tranh chấp một số vùng, một số xã hình thành thế chính trị tương đối mạnh. Trước Hiệp định, huyện còn 6 xã chưa có chi bộ trong tổng số 12 xã, nay còn 1 xã trắng. Lập được cơ sở ở 50 ấp trắng, trong đó có 34 ấp có chi bộ, tổ đảng hoặc tổ hạt nhân. Có 30 thanh niên (trốn lính) xin đi tòng quân, ta huấn luyện thành cán bộ hoạt động tại chỗ.

Đáng chú ý là phong trào đấu tranh chống bắt lính lan rộng và phổ biến là dùng bạo lực. Nhiều nơi quần chúng bao vây chém bọn cảnh sát đi bắt lính. Trước Hiệp định ở các vùng yếu tôn giáo mỗi năm địch bắt khoảng 3 đến 4 ngàn thanh niên đi lính. Sau Hiệp định đến cuối năm 1973, địch chỉ bắt được vài trăm.

Rút kinh nghiệm ở Chợ Mới, Tỉnh ủy chỉ đạo vùng cù lao Long Khánh, Long Thuận, Phú Thuận. Đến cuối năm 1973, trong số 3 xã yếu, ta chuyển lên tranh chấp 2 xã. Xây dựng phát triển được hàng chục du kích mật trong các đội phòng vệ dân sự, làm nhiệm vụ canh gác, thông báo tin hoặc bảo vệ các cuộc họp của ta.

Ở huyện Thanh Bình nổi lên cuộc đấu tranh chống âm mưu địch xây “Đài kỷ niệm Đức Thầy thọ nạn”. Ý định của địch xây “Đài kỷ niệm..” nhằm kích động hận thù, lôi kéo tín đồ đứng về phía chúng chống lại cách mạng. Qua tuyên truyền giáo dục của ta, đồng bào Hòa Hảo đều hưởng ứng đấu tranh tẩy chay, thúc ép địch hủy bỏ kế hoạch xây “Đài kỷ niệm”.

Có thể nói, từ sau Hiệp định Genève (1954), chưa bao giờ ta chuyển một cách đồng đều vùng yếu tôn giáo như lần này. Đạt được thắng lợi như vậy là vì Đảng bộ kịp thời nắm bắt những nhân tố mới xuất hiện sau ngày có Hiệp định Paris, vận dụng đúng đắn và sáng tạo phương châm mới, chính sách hòa hợp dân tộc, khẩu hiệu trung tâm; biết đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng Hòa Hảo, phát triển lực lượng trên cơ sở phát triển thế hợp pháp, thế công khai là chủ yếu. Thắng lợi này không những đặt cơ sở chuyển vùng mạnh hơn trong năm 1974, 1975 mà còn có ý nghĩa to lớn trong xây dựng và bảo vệ đất nước sau chiến tranh.

Cùng với thắng lợi chuyển vùng yếu tôn giáo, phong trào thị xã, thị trấn có bước phát triển mới. Các cuộc đấu tranh chống thuế, chống phạt vạ, đòi tự do đi lại, chống đuổi chợ, đòi quyền tự do học đường (trong nhà trường) v.v... liên tiếp nổ ra. Các khu ven thị xã, thị trấn mở được lõm du kích, lõm chính trị, xây dựng thêm lực lượng, tạo thế đứng chân áp sát tấn công vào đầu não địch. Trong nội ô thị xã, ta xóa được nhiều khu, phố trắng cơ sở.

Ở vùng tranh chấp, phong trào đấu tranh phá thế kềm kẹp, giành quyền làm chủ nổi lên mạnh, mở ra nhiều lõm làm chủ ven lộ 30, ở các tuyến kinh Nguyễn Văn Tiếp A,B, sông Cần Lố, sông Sở Thượng, Sở Hạ, tạo điều kiện đưa dân về nhà cũ, lấp hết các ấp trắng dân trước đây, hình thành các tuyến dân trong vùng giải phóng. Từ đó tạo điều kiện xây dựng vùng ta và bảo vệ hành lang. Riêng tuyến lộ 30 ta phát động phong trào đấu tranh chính trị và binh vận rộng rãi. Có cuộc đấu tranh hàng ngàn người ở kinh xáng An Long buộc địch phải cho đồng bào đi lại vùng ta làm ăn sinh sống. Quan hệ 2 vùng được dễ dàng. Âm mưu địch bao vây kinh tế vùng giải phóng bị thất bại.

Quá trình hoạt động chuyển phong trào 3 vùng, Đảng bộ trưởng thành thêm một bước về tổ chức, cán bộ và năng lực lãnh đạo. Đến tháng 11/1973, toàn tỉnh Kiến Phong có 326 chi bộ, trong số này có 35 chi bộ mới thành lập, hầu hết là ở cơ sở xã ấp. Tổ chức cơ sở Đảng đã vươn ra 59 xã trong tổng số 62 xã toàn tỉnh (Kiến Phong).

Còn 3 xã trắng (Mỹ Hội Đông huyện Chợ Mới, Tân Thuận Tây huyện Cao Lãnh, Tân Long huyện Thanh Bình) và 72 ấp trắng. Đến tháng 11/1973, tổng số đảng viên tỉnh Kiến Phong có 2.764, có 384 đảng viên mới. Số đảng viên mới phát triển phần lớn ở cơ sở, hướng mạnh vào vùng yếu, tôn giáo, thị xã, thị trấn.

Về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy đánh giá: “Đã từng bước đi vào nền nếp lãnh đạo toàn diện, sát tình hình, sát thực tế hơn. Thể hiện biết phát huy những nhân tố mới như mạnh dạn tập hợp hội nghị đại biểu các huyện xã và lực lượng vũ trang toàn tỉnh để tổng kết việc phát động quần chúng trong tình hình mới và tiếp theo các cuộc tổng kết công tác vùng giải phóng, tranh chấp, vùng yếu tôn giáo và công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng v.v..

Trong các cuộc họp này giúp cho Tỉnh ủy, các ngành tỉnh sát tình hình thực tế hơn. Đã giúp được cho huyện, xã về trình độ nhận thức về phương châm, phương thức và cách vận dụng sát hợp vào từng loại hình xã ấp, nhứt là việc tổ chức lực lượng điều khiển tấn công địch 3 mặt ở cơ sở. Qua đó lực lượng ở cơ sở được phát triển, nhứt là ở các vùng yếu tôn giáo. Vùng tranh chấp gắn chặt yêu cầu tấn công địch 3 mặt và nắm dân. Lực lượng du kích xã ấp và địa phương quân huyện được phát triển, nâng được chất chiến đấu. Chi bộ được nâng một bước về bám quần chúng và lãnh đạo phong trào”. Nhờ tập trung lãnh đạo toàn dân của Tỉnh ủy nên đã tổng hợp được sức mạnh của bản thân đánh bại các mũi lấn chiếm của địch, giữ vững vùng giải phóng, giành được thế chủ động tiến công trên chiến trường.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: