trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Tình hình vào năm 1974

Trong thế thất bại và suy yếu, bọn ngụy quân ngụy quyền địa phương vẫn tỏ ra ngoan cố và hung hãn. Chúng bình định nông thôn một cách tập trung hơn nhằm lấn chiếm di dân xóa vùng ta, củng cố thế kèm kẹp ở vùng chúng kiểm soát.

Thực hiện âm mưu trên, địch đưa Bộ Tư lệnh Sư đoàn 9 về thị xã Cao Lãnh, đưa 1 trung đoàn của Sư 9 và 1 thiết đoàn xe M 113 về Hồng Ngự nhằm lấn chiếm, di dân vào khu vực bắc kinh An Long, ngăn chặn hành lang biên giới của ta.

Từ 28/1/1973 đến 20/6/1974, hơn 100 lượt đồn bót bị ta tiêu diệt, bức hàng, bức rút, địch tái chiếm 78 đồn, lấn chiếm thêm 6 đồn. Ngoài ra địch còn bắt lính đôn quân táo bạo để bổ sung quân số bị tiêu hao và tăng quân lên mức độ đáng kể. Tháng 12/1973 tổng số binh lực của địch ở Kiến Phong là 40.180 tên (gồm 14.640 quân chủ lực, bảo an, dân vệ và cảnh sát, 25.540 phòng vệ xung kích và phòng vệ dân sự), đến tháng 5/1974, binh lực địch đã tăng lên 41.900 tên (gồm 15.500 quân chủ lực, bảo an, dân vệ và cảnh sát, 26.400 phòng vệ xung kích và phòng vệ dân sự). Lực lượng yểm trợ gồm 16 trung đội pháo 105 ly và 155 ly (tăng 3 trung đội so với tháng 12/1973), 3 chi đoàn, 1 chi đội xe M 113, 4 đại đội giang đoàn, giang thuyền, giang cảnh. Lực lượng địch chiếm giữ các tuyến giao thông quan trọng, thị xã, thị trấn, các cù lao đông dân cư nhiều của. Tuy vậy, địch đang đứng trước những khó khăn không thể khắc phục được. Đó là mâu thuận gay gắt giữa ngụy quân ngụy quyền với nhân dân lao động, sự phân hóa và xâu xé trong nội bộ vì quyền lợi và thiếu hụt trầm trọng về kinh tế (do Mỹ cắt giảm viện trợ). Trong khi đó vùng giải phóng của ta ngày càng được củng cố, mở rộng. Dân lần lượt trở về chỗ cũ sản xuất. Bộ mặt nông thôn giải phóng không ngừng đổi mới. Lưu thông trên các kinh rạch trở lại bình thường ngày đêm. Đây là căn cứ địa, là bàn đạp để ta áp sát tấn công ra vùng nông thôn phía trước.

Tháng 3/1974, Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị đại biểu Đảng bộ tỉnh (kiến phong) lần 2. Về dự hội nghị gồm 50 đại biểu chính thức, đại diện 7 Đảng bộ huyện thị và các Đảng bộ cơ ngành tỉnh.

Hội nghị nhất trí và thông qua 2 văn kiện: Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ và bản tự phê của BCH; Nghị quyết tình hình nhiệm vụ năm 1974.

Hội nghị bầu ban chấp hành mới gồm 25 ủy viên, có 4 dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường (Mười Nhẹ) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thế Hữu phó Bí thư.

Hội nghị ra Nghị quyết: “phát huy thế tiến công trên khắp chiến trường bằng ba mặt kết hợp pháp lý Hiệp định trên cả ba vùng nhằm giữ vững và mở rộng vùng giải phóng, bảo đảm nắm dân, giành dân, giành quyền làm chủ của nhân dân” (…) “không ngừng củng cố và phát triển lực lượng các mặt” (…) “thực hiện phương châm xây dựng để tấn công và tấn công để xây dựng ngày càng cao, càng mạnh và phát triển không ngừng”. Nghị quyết gom toàn bộ vùng tranh chấp, vùng yếu tôn giáo, thị xã, thị trấn thành một hướng tấn công, gọi là “vùng nông thôn phía trước” và đặt ra nhiệm vụ: tiến công liên tục ra phía trước, giữ vững và không ngừng mở rộng xây dựng phía sau. Hai vùng này có mối quan hệ mật thiết, tác động hỗ trợ cho nhau cùng phát triển. Có tấn công liên tục ra phía trước mới buộc địch lo đối phó chống đỡ, cố giữ vùng chúng kiểm soát, không có điều kiện và thời gian càn quét lấn chiếm di dân vô vùng giải phóng, tạo điều kiện và thời gian để củng cố và xây dựng vùng ta. Ngược lại, có nổ lực xây dựng vùng ta ở phía sau mới tạo được thế mạnh, lực lượng để tiến công ra phía trước.

Hội nghị đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiến Phong lần II đánh dấu bước trưởng thành của Đảng bộ về tổ chức và lãnh đạo. Thắng lợi của hội nghị là nhân tố bảo đảm đưa phong trào cách mạng trong tỉnh tiến lên.

Ở các huyện phía nam, Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ đạo: mở đợt tấn công bao vây đồn bót, mở vùng giành quyền làm chủ. Thực hiện nghị quyết và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy hai tỉnh và TW, sau hội nghị đại biểu, các cấp ủy mở đợt học tập triển khai các Chỉ thị 01, 02, 04/CT-74 của Trung ương Cục. Trong quá trình tấn công địch theo nhiệm vụ địa phương, nhiều nơi đã tiến hành sắp xếp, củng cố tổ chức, bầu xã ủy, chi ủy, cải tiến nội dung, lề lối làm việc của các cấp ủy. Các ban ngành nhiều xã ấp được củng cố bổ xung cán bộ. Đợt củng cố chi bộ này chủ yếu theo nội dung 3 vấn đề then chốt nêu trong Chỉ thị 01/CT-74: Một là: nhận rõ tính chất; hai là: nâng cao chất lượng hội nghị, chất lượng nghị quyết và chi bộ tổ chức thực hiện nghị quyết; ba là: chi bộ phải gắn liền bám chặt trong quần chúng.

Triển khai Chỉ thị 01/CT-74, các cấp ủy huyện và thị xã đề ra kế hoạch phân công cấp ủy và cán bộ triển khai cho xã. Mỗi huyện chọn xã điểm chỉ đạo và lập đoàn chỉ đạo điểm do huyện ủy viên phụ trách. Mỗi cán bộ trong đoàn nắm 1 ấp của xã điểm giúp chi bộ chuyển lên theo 3 vấn đề then chốt trong củng cố xây dựng chi bộ, bồi dưỡng bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng phó ngành xã ấp, nhất là lề lối làm việc và phát triển đảng viên mới.

Qua triển khai Chỉ thị 01/CT-74, “ rọi lại nhận thức và việc làm thời gian qua, thấy còn nhiều mặt yếu kém. Đa số chưa hiểu về tính chất đảng, vai trò của chi bộ cơ sở nhất là tính chất giai cấp, tính tiền phong chiến đấu và chưa thông nhiệm vụ chính trị địa phương, do đó còn một số đảng viên tiêu cực, nặng lo gia đình, thiếu gương mẫu công tác, thiếu quyết tâm trong tấn công địch”. Từ những phát hiện đó, các cấp ủy kịp thời uốn nắn.

Thành công của Hội nghị đại biểu Đảng bộ tỉnh và việc triển khai các Chỉ thị nói trên đã làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và năng lực lãnh đạo của cơ sở đảng.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: