trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Triển khai Chỉ thị 03, 04/CT-73 của TWC

Thường vụ Tỉnh ủy Kiến Phong kịp thời họp để kiểm điểm tình hình sau hơn hai tháng thi hành Hiệp Định Paris, đồng thời triển khai Chỉ thị 03, 04/CT-73 của TWC. Thường vụ tiếp tục chỉ đạo: “Phát động một cuộc vận động chính trị sâu trong toàn Đảng, quân, dân nổi dậy tấn công địch 3 mặt mạnh mẽ khắp các vùng, phá thế kềm kẹp giành quyền làm chủ, chống lấn chiếm gom dân của địch, buộc chúng thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định”. Ý định của Tỉnh ủy là chủ động đánh diệt các đồn giáp với vùng giải phóng, mở rộng vùng.

Kết quả trong tháng 4/1973, chỉ tính riêng du kích và địa phương quân huyện tác chiến 207 trận, diệt 48 tên, làm bị thương 173 tên, bắt sống 2 tên, 17 hàng binh, bắn rơi 1 máy bay khu trục, bắn cháy và làm chìm 16 tàu, 3 xe M 113, thu gần 100 súng, 2 máy thông tin, trên 6 tấn đạn; bao vây bức rút 8 đồn; giải phóng 7 ấp gồm 8 ngàn dân. Hai ngày đầu tháng 5 ta gỡ 2 đồn Quán Tre, Cành Cạch (Thanh Bình).

Phối hợp với hoạt động võ trang, trong tháng 4/1973 ta phát động học tập cho 32.500 lược người. Nội dung gồm các chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, các đảng văn về chống bầu cử tề xã, chống khủng bố gia đình cán bộ, các nội dung cơ bản về Hiệp Định, Nghị định thư, chánh sách hòa hợp dân tộc v.v…

Nhờ đó phong trào đấu tranh chính trị, binh vận phát triển. Trong tháng 4 có 10 cuộc đấu tranh cận địch, trên 1000 người trực tiếp đấu tranh chống đôn quân bắt lính, chống cướp đất, đòi về ruộng vườn cũ, đòi thả người bị bắt, đòi tự do đi lại làm ăn; 5.183 gia đình binh sĩ hợp đồng tấn công bao vây đồn bót, kêu chồng con em về nhà, nổi nhất là khu vực bức rút đồn Bốn Miệng, Cao Đài, Thốt Nốt; giải tán 20 phòng vệ dân sự xã Mỹ Xương (Kiến Văn), làm rã ngũ 218 tên, quần chúng tham gia làm 6.100 thước rào, 8.570 ngù, gài 395 lựu đạn, cắm 170 bảng tử địa, hàng trăm lượt dân công bang phá đồn bót.

Nhìn chung đợt hoạt động tháng 4/1973 ta đã nâng cao được tinh thần, khí thế cách mạng của quần chúng, củng cố niềm tin vào đường lối phương châm mới của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới và đẩy địch lún sâu vào thế bị động đối phó, buộc tiểu khu Kiến Phong phải tập trung nhiều tiểu đoàn bảo an giải tỏa các đồn bị ta bức rút ở Cao Lãnh, Kiến Văn, Mỹ An, xã Bình Hàng Trung và trục Nguyễn Văn Tiếp A. Ở Hồng Ngự, Tiểu đoàn 417 bảo an và từ 1 đến 3 trung đoàn của sư đoàn 7, Sư đoàn 9 ngày đêm túc trực hoạt động. Chúng lấn chiếm 1 tua ở kinh Cái Bèo thuộc xã Bình Hàng Trung (Kiến Văn), 1 đồn ở kinh Phước Xuyên (Tam Nông), tái chiếm lại đồn Thông Bình, Sâm Sai (Hồng Ngự).

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: