trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Từ thực tế của tỉnh và thực hiện Chỉ thị 02-CT-73, ngày 25/1/1973 của TWC

Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết “phát động quần chúng tấn công địch 3 mũi kết hợp pháp lý theo phương châm mới trong tình hình có Hiệp định Paris”.

Ở các huyện Nam sông Tiền, khi có Hiệp định Paris, Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ đạo “quyết đánh, không để địch lấn ta”, thực hiện phương châm “giữ vững vùng giải phóng, đứng vững vùng tranh chấp, tấn công vùng kềm và thị xã”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, toàn Đảng bộ đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền, phát động quần chúng, mở cuộc vận động chính trị trong toàn đảng, quân, dân. Nội dung phát động được soạn thảo cụ thể sát với thực tế, quyền lợi thiết thân. Học tập tuyên truyền Hiệp định đi vào các nội dung cơ bản. Khẩu hiệu trung tâm được vận dụng sát với từng giới, từng vùng, từng hoàn cảnh cụ thể. Hình thức phát động rất đa dạng, phong phú như mít tinh, hội họp, truyền đơn, khẩu hiệu, thư tay, đọc báo, vũ trang tuyên truyền, tuyên truyền xung phong, phổ biến các bài diễn ca. Đối với vùng yếu, hình thức phổ biến là thông qua cơ sở nòng cốt chuỗi, rễ tuyên truyền ra quần chúng. Vùng tôn giáo có sử dụng nhiều cốt cán trung gian, chức sắc để phổ biến Hiệp định. Đối với binh sĩ thì phát loa, dùng gia đình binh sĩ đem Hiệp giao tận tay chồng con em và thả bè chuối mang băng khẩu hiệu, in một số điều khoản hoặc toàn văn Hiệp định có kèm theo truyền đơn kêu gọi binh sĩ v.v..

Kết quả, in và phát hành 20 ngàn văn bản Hiệp định, Nghị định thư, Thông báo chung. Riêng các huyện phía bắc sông Tiền, ta đã tập hợp, phát động hơn nửa triệu lượt người. Từ trong nội bộ đảng đến quảng đại quần chúng đều thông hiểu ý nghĩa thắng lợi, thấy các điều khoản Hiệp định giải quyết đúng yêu cầu nguyện vọng, tình cảm thiên liêng và bức thiết của mình.

“Pháp lý Hiệp định chẳng những phát huy sức mạnh đấu tranh 3 mũi của quần chúng mà nó còn bảo đảm cho thế chính trị hợp cách mạng của quần chúng, trang bị thêm lý lẽ vững chắc cho quần chúng tấn công địch từng mũi chính trị, binh vận, vũ trang và bằng 3 mũi kết hợp pháp lý”.

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phát động quần chúng, năm 1973 ta còn giành thắng lợi lớn trên mặt trận chống bình định lấn chiếm di dân, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: