trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Nghị quyết quý IV/1974 và phương hướng 1975

Xuất phát từ tính chất chiến trường là tỉnh nằm ven Đồng Tháp Mười thuộc đồng bằng sông Cửu Long đông dân, nhiều của, mang tính chất căn cứ hành lang quan trọng và tính chất tôn giáo lâu đời, âm mưu bình định mới của địch, từ nhiệm vụ chung, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ SaĐéc tháng 8/1974 nhất trí thông qua nghị quyết quý IV/1974 và phương hướng 1975 là:

“Động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh thực hiên tốt Nghị quyết của Đảng bộ và các chỉ thị 01,02, 04/CT-74 của Trung ương Cục. Trên cơ sở đó nỗ lực tấn công địch liên tục, đều khắp, tiêu diệt và làm tan rã địch, quyết đánh bại âm mưu bình định của địch, không ngừng mở rộng vùng giải phóng, nỗ lực giành dân, giành quyền làm chủ ở vùng yếu tôn giáo, nắm cho được khối nông dân Hòa Hảo, phát huy tiềm lực tại chỗ nhằm làm thay đổi nhanh chóng tương quan tại xã, ấp với thế du kích chiến tranh liên hoàn, tạo căn cứ địa bàn đứng chân, bảo đảm hành lang thông suốt, chuyển toàn bộ chiến trường lên một bước toàn diện. Tích cực xây dựng lực lượng mọi mặt, nhất là khâu xây dựng chi bộ, lực lượng vũ trang tại chỗ, xây dựng vùng  ta vững mạnh, tạo cơ sở vững chắc giành thắng lợi cho năm 1975”. Tỉnh ủy chỉ đạo phân chia lại ranh huyện, xã như sau:

- Huyện Lai Vung có 10 xã: Tân Dương, Hòa Thành, Tân Thành, Long Hậu, Vĩnh Thới, Tân Hòa Bình, Hòa Long, Tân Phước, Long Thắng và Phong Hòa.

- Huyện Lấp Vò có 13 xã: Bình Thạnh Đông, Bình Thạnh Tây, Bình Thạnh Trung, Hội An Đông, Mỹ An Hưng, Định Yên, Vĩnh Thạnh, Long Hưng, Tân Mỹ, Tân An Trung, Tân Khánh Tây, Tân Đông và Tân Khánh.

- Huyện Châu Thành có 10 xã: Phú Hữu, An Nhơn, Tân Nhuận Đông, An Phú Thuận, An Khánh, Hòa Tân, Phú Long, Tân Phú Trung, Tân Hiệp và Bình Tiên.

- Thị xã Sa Đéc gồm: Tân Xuân, An Tịch, Tân Phú Đông, Tân Quy Tây, Tân Quy Đông, Vĩnh Phước, Tân Vĩnh Hòa, Tân Hưng.

- Huyện Mỹ An nhận thêm xã Mỹ Hưng (Tam Nông) thành 7 xã.

- Các nơi khác địa dư như cũ.

Như vậy, tỉnh Sa Đéc sau khi được điều chỉnh ranh huyện và thị xã, có 7 huyện (Cao Lãnh, Mỹ An, Kiến Văn, Chợ Mới, Lấp Vò, Lai Vung và Châu Thành), 2 thị xã (Sa Đéc và Cao Lãnh), 69 xã, 374 ấp và 9 khu phố, 45 ấp của 2 thị xã. Dân số chung trong tỉnh là 632.394.

“Bố trí lại huyện, ranh huyện và thị xã như trên xuất phát từ tính chất của tỉnh, yêu cầu và nhiệm vụ sắp đến, triển vọng tình hình và trình độ cán bộ nhằm tập trung sức của đảng bộ, chuyển cho được khối dân ở đây, xây dựng căn cứ địa bàn, hành lang, tạo thuận lợi cho giành thắng lợi sắp đến”.

Trên cơ sở ổn định tổ chức huyện, xã, tỉnh chia làm 4 khu vực chỉ đạo:

- Khu vực I: Tả ngạn sông Tiền từ xã Phong Mỹ (Cao Lãnh) xuống xã Bình Thạnh (Kiến Văn), trừ 4 xã Tân An, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông (Cao Lãnh) và Tịnh Thới (Kiến Văn). Khu vực này mang tính chất căn cứ, hành lang ven Đồng Tháp Mười, gồm có 21 xã, 95 ấp, 116.480 dân, trong đó có 29 ấp giải phóng (25.000 dân), 52 ấp tranh chấp mạnh và 14 ấp tranh chấp yếu (70.000 dân).

- Khu vực II: Hữu ngạn sông Tiền từ Cái Tàu Thượng cặp kinh Lấp Vò xuống Hòa Thành, Long Thắng (Lai Vung) và hết huyện Châu Thành, 3 xã Tân An, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông (Cao Lãnh) và Tịnh Thới (Kiến Văn). Khu vực này gồm 27 xã, 138 ấp, khoảng 125.000 dân, là vùng kềm mới nằm trên trục giao thông thủy bộ có tính chiến lược, chịu ảnh hưởng trực tiếp của thế cách mạng của căn cứ Đồng Tháp Mười và căn cứ chữ V Châu Thành, là bản lề tiếp nối ven Tháp Mười qua hữu ngạn sông Tiền. Từ tính chất và vị trí đó, ta chuyển được khu vực này là giành chủ động trên chiến trường.

- Khu vực III Hòa Hảo: gồm có 2 xã, 133 ấp, 202.301 dân (huyện Lấp Vò 3 xã, huyện Chợ Mới 12 xã, huyện Lai Vung 7 xã). Khu vực này là vùng tôn giáo bị kềm từ lâu, nằm trên trục giao thông thủy bộ do địch kiểm soát (lộ 37, lộ 54 và lộ 8 cặp sông Hậu). Trong số 22 xã chỉ có xã Tân Mỹ (Chợ Mới) có xã ủy, 7 xã có chi bộ (Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Long Điền, Hội An, Mỹ Luông của huyện Chợ Mới, Phong Hòa, Long Hậu của huyện Lai Vung), 5 xã trắng đảng (Mỹ Hội Đông của Chợ Mới, Bình Thành của Lấp Vò, Tân Phước, Tân Thành, Hòa Long huyện Lai Vung). Từ sau Hiệp định Paris, phong trào quần chúng đấu tranh đang chuyển lên, xuất hiện nhiều khả năng, nhân tố mới, cơ sở cách mạng có mở rộng, phát triển nhưng còn chậm.

- Khu vực IV: gồm hai thị xã Sa Đéc và Cao Lãnh, các thị trấn và khu phố trong tỉnh (các thị trấn Cao Lãnh, Mỹ An, Kiến Văn, Chợ Mới, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành; các khu phố Mỹ Luông (Chợ Mới), Doi Me (Cao Lãnh), Mỹ Xương (Kiến Văn), Gãy Cờ Đen (Mỹ An). Các huyện mới chưa xác nhận khu phố.

Ở 4 khu vực trên đây, Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ và bước đi cụ thể sát với tình hình đặc điểm của mỗi khu vực. Trọng điểm của tỉnh trong thời gian này là vùng kềm mới, khu vực II của tỉnh.

“… Nội dung công tác theo Nghị quyết Tỉnh ủy là chuyển, mở, giữ, xây. Muốn thực hiện được nhiệm vụ theo Nghị quyết phải quán triệt quan điểm bạo lực cách mạng, thể hiện bằng thế 3 mặt tại chỗ, bằng lực lượng 3 mặt tại chỗ và quả đấm của lực lượng võ trang tập trung”.

Cuối tháng 9/1974, Nghị quyết của Tỉnh ủy được triển khai xong ở cấp xã, chuẩn bị cho đợt hoạt động mùa khô 1974 – 1975.

Tháng 10/1974, ta mở cuộc vận động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức tình hình, phát huy thế tấn công 3 mặt, kiên quyết chống địch lấn chiếm, thực hiện mở và chuyển vùng. Các lực lượng vũ trang tỉnh đánh 120 trận (tỉnh 6, các huyện thị 36, du kích xã 78), loại ngoài vòng chiến đấu 271 tên địch (chết, bị thương 118, bắt 6, rã 67 tên), diệt 2 đồn, 1 tua, bức rút 1 đồn 2 chốt, bao vây đánh thiệt hại 9 đồn, địch tự rút 3 đồn; đánh sập trụ sở cảnh sát An Khánh (Châu Thành); phá 10 đoạn lộ 30 từ Vàm xáng Mỹ Thọ đi Kiến Văn và từ chi khu Kiến Văn đi An Hữu (Cái Bè – Mỹ Tho); thu 19 súng, 6.500 đạn, phá hủy 1 xe GMC chở đầy đạn pháo (bộ đội Cao Lãnh); mở thêm 3 lõm mới, hình thành thế du kích chiến tranh ở Rạch Tre xã Bình Hàng Tây, khu vực ống xã Long Hiệp (Kiến Văn), ấp 3 xã Đốc Binh Kiều (Mỹ An); củng cố các lõm giải phóng cũ bằng các hoạt động vận động quần chúng làm 8.900 cây ngù, 31 cản ngang sông ngang đường; đắp 30 mộ trên lộ 30, gài 400 lựu đạn. Cũng trong tháng 10-1974 binh vận làm tan rã 652 tên địch, trong đó có 281 quân chủ lực, 205 bảo an, 65 dân vệ, 2 tề xã và 99 phòng vệ dân sự.

Nhưng so với yêu cầu, so với khả năng và điều kiện thuận lợi của tình hình chung thì kết quả đạt được còn thấp. Ta chưa tập trung tấn công làm tan rã bọn kềm kẹp ở cơ sở như dân vệ, tề, cảnh sát, phòng vệ dân sự. Đặc biệt, phong trào quần chúng gia đình binh sĩ có những chuyển động mới nhưng ta chưa phát động hướng dẫn kịp thời. Phong trào thị xã, thị trấn chưa kịp chuyển lên theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy. Nguyên nhân chủ yếu là công tác binh vận và công tác thị xã, thị trấn chưa thật quán triệt từ trong cấp ủy ra ngành, giới, xuống tận đảng viên.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: