trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Thành lập tỉnh Sa Đéc và tỉnh Long Châu Tiền, đẩy mạnh hoạt động ở các huyện phía nam sông Tiền

Tháng 8/1974, để tạo điều kiện chuyển mạnh vùng yếu Hòa Hảo và tạo sự gắn bó chiến trường giữa Đông và Tây sông Tiền, theo chủ trương của Trung ương Cục, giải thể tỉnh Kiến Phong, thành lập tỉnh Sa Đéc và tỉnh Long Châu Tiền.

Tỉnh Sa Đéc gồm 7 huyện, 2 thị xã: Chợ Mới, Cao Lãnh, Kiến Văn, Mỹ An và thị xã Cao Lãnh (Kiến Phong), Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và thị xã Sa Đéc (Vĩnh Long).

Tỉnh Long Châu Tiền gồm 7 huyện: Hồng Ngự, Thanh Bình, Tam Nông (Kiến Phong), An Phú, Tân Châu, Phú Tân A và Phú Tân B (An Giang) với 53 xã, 256 ấp, 650.000 dân.

Trước đó, Trung ương Cục và Khu ủy Khu 8 đã chỉ định thành lập 2 Tỉnh ủy mới:

- Tỉnh Sa Đéc, đồng chí Nguyễn Văn Năm (Tám Hai) được chỉ định làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Thế Hữu (Tư Hữu) làm Phó Bí thư.

- Tỉnh Long Châu Tiền, đồng chí Nguyễn Xuân Trường (Mười Nhẹ) được chỉ định làm Bí thư, đồng chí Đoàn Văn Thượng làm Phó Bí thư.

“Sự phân công chia lại chiến trường, tổ chức lại tỉnh như trên thể hiện quan điểm tấn công, quan điểm thực tế và quan điểm quần chúng nhằm tập trung chuyển vùng yếu tôn giáo và toàn bộ chiến trường lên, đánh bại âm mưu bình định mới của Mỹ-Thiệu, giành dân, giành quyền làm chủ, thay đổi tương quan trong một thời gian ngắn theo yêu cầu của ta ở vùng nầy” (…) “Tổ chức lại tỉnh Sa  Đéc như trên thực tế đã tạo ra cho Đảng bộ và quân dân ta nhiều khả năng và thuận lợi mới trong tấn công địch và chuyển phong trào. Vì nó sẽ phát huy được truyền thống đoàn kết đấu tranh của nhân dân Long Châu Sa nói chung và SaĐéc hiện nay nói riêng qua quá trình kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Song việc lập tỉnh mới đặt ra trước Đảng bộ những khó khăn cần giải quyết: Địa bàn hoạt động ở các huyện phía nam còn hẹp, chỉ có vài lõm đứng chân (lõm du kích) ở Châu Thành, Lấp Vò; cơ sở ở xã ấp và lực lượng vũ trang còn yếu, nhiều xã ấp trắng chưa có cơ sở Đảng, lực lượng địch còn khá mạnh, đồn bót dày đặc. Giữa các huyện phía nam và các huyện phía bắc bị chia cắt bởi Sông Tiền, giao thông liên lạc và chuyển quân qua sông gặp nhiều khó khăn, ách tắc.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: