trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Thời cơ chiến lược đã đến

Sau những thắng lợi dồn dập của ta ở Tây Nguyên, Trung bộ, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 3 và nửa đầu tháng 4/1975, cục diện quân sự chính trị ở miền Nam đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt.

Trên cơ sở phân tích tình hình và thời cơ chiến lược, Bộ Chính trị Trung ương Đảng hạ quyết tâm: “Nắm vững thời cơ chiến lược hơn nữa, với tư tưởng chỉ đạo thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, thể hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng 4/1975, không thể để chậm”. Ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị thông qua kế hoạch chiến dịch tiến công giải phóng Sài Gòn - Gia Định, lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ngày 15 và 16/4/1975; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sa Đéc họp mở rộng khẩn cấp đã tập trung thảo luận Nghị quyết đặc biệt và Mệnh lệnh Tổng công kích, Tổng khởi nghĩa của Trung ương Cục.

Hội nghị nhất trí với nhận định thời cơ chiến lược giành toàn thắng cho sự nghiệp giải phóng miền Nam; tình thế và thời cơ trực tiếp giải phóng hoàn toàn tỉnh nhà đã đến.

Hội nghị xác định nhiệm vụ chung của Đảng bộ là: “Động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tập trung cao lực lượng, tinh thần, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp 3 mũi giáp công, 3 thứ quân, 3 vùng, vùng lên tổng công kích, tổng khởi nghĩa nhanh chóng đánh sụp toàn bộ ngụy quân, ngụy quyền, cướp chính quyền về tay nhân dân với khí thế tấn công quyết liệt, thần tốc, táo bạo, quyết giành toàn thắng (...) Cụ thể: xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh”.

Hội nghị nêu lên các biện pháp đặc biệt nhằm động viên tinh thần, lực lượng tối đa, tập trung tấn công địch liên tục, táo bạo, quyết liệt:

“- Mở đại hội đảng viên, đoàn viên học tập tình hình, làm lễ nhận mệnh lệnh Tổng công kích, Tổng khởi nghĩa với hình thức nghiêm chỉnh. Sau khi đã thông nhiệm vụ chung thì phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đoàn viên. Đảng viên, đoàn viên tuổi từ 17 đến 35 phải làm nghĩa vụ quân sự, cầm súng trực tiếp chiến đấu ở bộ đội tỉnh, huyện. Đảng viên còn lại phân công trực tiếp lãnh đạo từng lực lượng quần chúng công kích, khởi nghĩa và xây dựng lực lượng phía sau, Những đảng viên, đoàn viên mất phẩm chất, không chấp hành mệnh lệnh Tổng công kích, Tổng khởi nghĩa và phân công của đảng bộ thì đưa ra khỏi Đảng công bố cho quần chúng biết và phải làm tròn nghĩa vụ công dân. Đối với đảng bộ cơ sở nếu xét đồng chí cấp ủy viên nào có những sai phạm, không tiêu biểu, quần chúng thiếu tin tưởng thì kịp thời thay đổi ngay. Phải hết sức tranh thủ thời gian. Thời gian lúc này là sức mạnh, quyết tâm của chi bộ là quyết định.  Sức mạnh của quần chúng là phong ba bão táp nổi lên quét sạch cuồng phong chế độ Mỹ Thiệu”.

Ngoài những nội dung chủ yếu trên đây, Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng ngày 15 và 16/4/1975 còn nêu lên những công tác lớn như: kế hoạch tấn công và xây dựng lực lượng; công tác phát động quần chúng xây dựng lực lượng khởi nghĩa; công tác xây dựng vùng ta tiếp thu quản lý vùng giải phóng và công tác chỉ đạo thực hiện.

Đây là Hội nghị có ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Nghị quyết của Hội nghị là ánh sáng trực tiếp mở đường, đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng bộ và quân dân trong tỉnh đến toàn thắng.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: