trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
3:25 PM, 24-04-2014

Sở Nội vụ

 

TT

 

Họ và tên

 

 

Hộp thư điện tử

1

Ban Tôn giáo

btg.snv@dongthap.gov.vn

2

Bùi Minh Hùng

bmhung.snv@dongthap.gov.vn

3

Bùi Thanh Sang

btsang.snv@dongthap.gov.vn

4

Cao Hoàng Duy Linh

chdlinh.snv@dongthap.gov.vn

5

Chánh Văn phòng

cvpsnv@dongthap.gov.vn

6

Chi cục  Văn thư - Lưu trữ

ccvtlt.snv@dongthap.gov.vn

7

Công đoàn cơ sở

cdcssonoivu@dongthap.gov.vn

8

Đặng Hữu Trung

dhtrung.snv@dongthap.gov.vn

9

Đỗ Thụy Thùy Giang

dttgiang.snv@dongthap.gov.vn

10

Dương Thị Mỹ Duyên

dtmduyen.snv@dongthap.gov.vn

11

Hà Thị Mỹ Thơ

htmtho.snv@dongthap.gov.vn

12

Hồ Thúy Hồng

hthong.snv@dongthap.gov.vn

13

Huỳnh Duy Khương

hdkhuong@dongthap.gov.vn

14

Huỳnh Quang Khang

hqkhang.snv@dongthap.gov.vn

15

Huỳnh Thanh Thoảng

htthoang.snv@dongthap.gov.vn

16

Huynh Thi Bich Lieu

htblieu.snv@dongthap.gov.vn

17

Huỳnh Thị Lựu

htluu.snv@dongthap.gov.vn

18

Huỳnh Thị Mỹ Yến

htmyen.snv@dongthap.gov.vn

19

  Văn Trung

lvtrung@dongthap.gov.vn

20

Lê Bá Kông

lebakong.snv@dongthap.gov.vn

21

Lê Minh Thái

lmthai.snv@dongthap.gov.vn

22

Lê Minh Trung

lmtrung.snv@dongthap.gov.vn

23

Lê Phong Vinh

lephongvinh@dongthap.gov.vn

24

Lê Thanh Hường

lthuong.snv@dongthap.gov.vn

25

Lê Thị Kim Thoa

ltkthoa@dongthap.gov.vn

26

Lê Văn Sáp

lvsap@dongthap.gov.vn

27

Lê Văn Vòn

lvvon@dongthap.gov.vn

28

Luong Thuy Kieu

ltkieu.snv@dongthap.gov.vn

29

Lương Văn Hạnh

lvhanh.snv@dongthap.gov.vn

30

Lưu Minh Nhàn

lmnhan.snv@dongthap.gov.vn

31

Mai Rạng  Đông

mrdong@dongthap.gov.vn

32

Nguyễn Hoằng Chương

nhchuong@dongthap.gov.vn

33

Nguyễn Hữu Đệ

nhde.snv@dongthap.gov.vn

34

Nguyễn Phi Thoàn

npthoan.snv@dongthap.gov.vn

35

Nguyễn Phước Tiền

nptien.snv@dongthap.gov.vn

36

Nguyễn Thanh Phong

ntphong.snv@dongthap.gov.vn

37

Nguyễn Thanh Tâm

nttam.snv@dongthap.gov.vn

38

Nguyễn Thanh Tú

nttu@dongthap.gov.vn

39

Nguyễn Thị Hồng Nho

nthnho.snv@dongthap.gov.vn

40

Nguyễn Thị Lâm

ntlam@dongthap.gov.vn

41

Nguyễn Thị Minh Thùy

ntmthuy.snv@dongthap.gov.vn

42

Nguyễn Thị Nguyên

ntnguyen.snv@dongthap.gov.vn

43

Nguyễn Thị Thanh Mai

nttmai@dongthap.gov.vn

44

Nguyen Thi Thuy Duyen

nttduyen.snv@dongthap.gov.vn

45

Nguyễn Thị Thuý Phương

nttphuong.snv@dongthap.gov.vn

46

Nguyễn Thu Thủy

ntthuy@dongthap.gov.vn

47

Nguyễn Văn Đức

nvduc.snv@dongthap.gov.vn

48

Nguyễn Văn Dũng

nvandung@dongthap.gov.vn

49

Nguyễn Văn Mãi

nvmai.snv@dongthap.gov.vn

50

Nguyễn Văn Thuận

nvthuan@dongthap.gov.vn

51

Phạm Hoàng Ân

phan.snv@dongthap.gov.vn

52

Phạm Hoàng Đức

phduc@dongthap.gov.vn

53

Phạm Hữu Bình

phbinh.snv@dongthap.gov.vn

54

Phạm Thanh Lộc

ptloc.snv@dongthap.gov.vn

55

Phạm Thị Bích Thuận

ptbthuan.snv@dongthap.gov.vn

56

Phan Thanh Tuấn

pttuan@dongthap.gov.vn

57

Phan Văn Tiếu

phvtieu@dongthap.gov.vn

58

Tống Kim Sang

tksang.snv@dongthap.gov.vn

59

Trần Anh Dũng

tadung.snv@dongthap.gov.vn

60

Trần Minh Mẫn

tmman.snv@dongthap.gov.vn

61

Trần Phước Hừng

phuochung@dongthap.gov.vn

62

Trần Quốc Tuấn

tqtuan.snv@dongthap.gov.vn

63

Trần Thanh Vũ

ttvu.snv@dongthap.gov.vn

64

Tran Thi Dam

ttdam.snv@dongthap.gov.vn

65

Trần Thị Thu Thảo

tttthao.snv@dongthap.gov.vn

66

Trần Văn Tấn - PTC

tvtan.snv@dongthap.gov.vn

67

Văn thư Sở

vtsnv@dongthap.gov.vn

68

Võ Bá Ngôn

vbngon@dongthap.gov.vn

69

Võ Nhựt Thông

vnthong.snv@dongthap.gov.vn

70

Võ Thị Tường Vi

vttvi.snv@dongthap.gov.vn

 

Ban Thi đua - Khen thưởng

 

71

Ban Thi đua - Khen thưởng

btdkt.snv@dongthap.gov.vn

72

Đoàn Thị Thuý An

dttan.snv@dongthap.gov.vn

73

Ngô Tổng Trưởng

nttruong.snv@dongthap.gov.vn

74

Nguyễn Phương Yến

npyen.snv@dongthap.gov.vn

75

Trương Tấn Tài

tttai.snv@dongthap.gov.vn


Về đầu trang
  Sở Ngoại vụ (24/04)
  Cục Thống kê (22/04)
  Cục Hải quan (22/04)
  Công an tỉnh (22/04)
 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >> 
Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn
Nội dung (*)
Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Địa chỉ Email(*)
Mã bảo vệ
(Các mục có dấu * bắt buộc phải nhập)
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: