trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
DOANH NGHIỆP > Nội dung chi tiết

Tăng cường công tác thu nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

2:51 PM, 17-04-2019
Để khắc phục tình trạng nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động và chính sách an sinh xã hội tại địa phương, ngày 17/4, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; có trách nhiệm tự khai và trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ kịp thời cho người lao động.

Đối với đơn vị sử dụng lao động còn nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện ngay việc đóng Bảo hiểm xã hội để giảm nợ, tiến đến chấm dứt tình trạng nợ đọng Bảo hiểm xã hội kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, không để nợ đọng phát sinh ngay từ khi doanh nghiệp mới tham gia Bảo hiểm xã hội; kịp thời đôn đốc nhắc nhở không để nợ đọng phát sinh kéo dài.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về lao động, Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh; nắm bắt kịp thời, chính xác số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc để yêu cầu người sử dụng lao động, người lao động tham gia đầy đủ các chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng lao động chưa chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; kiên quyết xử lý những đơn vị vi phạm về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Nguồn: 160/UBND-THVX


Văn Khương
Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn
Nội dung (*)
Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Địa chỉ Email(*)
Mã bảo vệ
(Các mục có dấu * bắt buộc phải nhập)
 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853112, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: