trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

Thông tin về bến xe, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

1. Công ty cổ phần vận tải ôtô Đồng Tháp

Địa chỉ: 142, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3851426

Giám đốc: Nguyễn Thanh Hồng (điện thoại di động: 0919060330)

2. Hợp tác xã vận tải thủy bộ thành phố Cao Lãnh

Địa chỉ: 17, quốc Lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3851157

Giám đốc: Lê Minh Thành (điện thoại di động): 0913967658

3. Bến xe thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 0673.851116

Phó Giám đốc: Trần Phát Huệ (điện thoại di động: 0913831116)

4. Doanh nghiệp tư nhân Phú Vĩnh Long

Địa chỉ: 136, Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3869222

Chủ doanh nghiệp: Dương Hữu Phú

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Hoàng

Địa chỉ: 62, quốc Lộ 30, tổ 10, ấp 4, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3854588

Giám đốc: Ngô Hoàng Tuấn (điện thoại di động: 0903780909)

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tùng

Địa chỉ: 03, quốc Lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3877777

Giám đốc: Phạm Thanh Tùng

7. Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Đạt

Địa chỉ: 30, Trần Thị Thu, phường 4, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3874700

Giám đốc: Ngô Quốc Bửu (điện thoại di động: 0989000793)

8. Hợp tác xã vận tải thủy bộ thành phố Sa Đéc

Địa chỉ: khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc

Điện thoại: 067.3864167

Chủ nhiệm: Đỗ Phước Thạnh (điện thoại di động: 0918588749)

9. Bến xe Sa Đéc

Điện thoại: 0673.861436

Trưởng bến: Phạm Minh Kiến (điện thoại di động: 0913735268)

10. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hiệp Thịnh:

Địa chỉ: 201, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc

Điện thoại: 067.3868868, 3869869

Giám đốc: Nguyễn Thị Cẩm Nhung

11. Chi Nhánh doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đạt

Địa chỉ: 241, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc

Điện thoại: 067.3860069

Trưởng chi nhánh: Nguyễn Quốc Phi

12. Hợp tác xã vận tải thủy bộ huyện Hồng Ngự

Địa chỉ: thị xã Hồng Ngự

Điện thoại: 067.3837853

Chủ nhiệm: Võ Hòa (điện thoại di động: 0919788176)

13. Bến xe thị xã Hồng Ngự

Điện thoại: 0673.837298

Địa chỉ: thị xã Hồng Ngự

Phó ban: Nguyễn Thành An (điện thoại di động: 0918866104)

14. Doanh nghiệp tư nhân Kim Tỷ

Địa chỉ: 52, đường Lê Lợi, thị xã Hồng Ngự

Điện thoại: 067.3837383

Chủ doanh nghiệp: Tô Thị Phượng

15. Doanh nghiệp tư nhân Tài Lợi

Địa chỉ: 167, đường Lý Thường Kiệt, thị xã Hồng Ngự

Điện thoại: 067.3837272

Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Hữu Hải

16. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cường

Địa chỉ: 337, xã An Long, huyện Tam Nông

Điện thoại: 067.3981297

Giám đốc: Đào Thị Mỹ Hường

17. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quang Phát

Địa chỉ: đường Hùng Vương, thị xã Hồng Ngự

Điện thoại: 067.3837383

Giám đốc: Lâm Văn Cuôl

18. Hợp tác xã vận tải thủy bộ huyện Tân Hồng

Địa chỉ: 80, ấp 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng

Điện thoại: 067.3830210

Chủ nhiệm: Cao Ngọc Quyến

Điện thoại di động: 0986.764119

19. Bến xe Tân Hồng

Địa chỉ: thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng

Điện thoại: 0673.832777

Trưởng bến: Phạm Văn Mến (điện thoại di động: 0918164738)

20. Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam

Địa chỉ: tổ 7, ấp An Tài, xã An Phước, huyện Tân Hồng

Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Thị Khuyến (điện thoại di động: 0986909593)

21. Hợp tác xã vận tải thủy bộ huyện Tam Nông

Địa chỉ: ấp 1, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông

Điện thoại: 067.3827430

Chủ nhiệm: Đỗ Hữu Chinh (điện thoại di động: 0913938489)

22. Bến xe Tam Nông

Địa chỉ: thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông

Điện thoại: 0673.827388

Trưởng bến: Mai Văn Hiền (điện thoại di động: 0918207771)

23. Doanh nghiệp tư nhân Công Tấn

Địa chỉ: 29, khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

Điện thoại: 067.3824855

Chủ doanh nghiệp: Đinh Công Tấn

24. Hợp tác xã vận tải thủy bộ huyện Tháp Mười

Địa chỉ: khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 067.3218592

Chủ nhiệm: Văn Công Minh (điện thoại di động: 0913698008)

25. Bến xe Tháp Mười

Điện thoại: 0673824150

Trưởng bến: Huỳnh Thanh Thái Hậu (điện thoại di động: 0918106605)

26. Hợp tác xã vận tải thủy bộ huyện Lai Vung

Địa chỉ: thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 067.3848294

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Miền (điện thoại di động: 0918271081)

27. Hợp tác xã vận tải thủy bộ huyện Lấp Vò

Địa chỉ: ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò

Điện thoại: 067.3845064

Chủ nhiệm: Đinh Minh Ngọc

28.  Hợp tác xã vận tải thủy bộ huyện Châu Thành

Địa chỉ: 161, quốc Lộ 80, ấp Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành

Điện thoại: 067.3840251

Chủ nhiệm: Huỳnh Thái Thanh (điện thoại di động: 0913779020)

29. Bến xe Châu Thành

Địa chỉ: 161, ấp Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành

Điện thoại: 067.3840251


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn
Nội dung (*)
Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ
Nhập mã bảo vệ (*)
(Các mục có dấu * bắt buộc phải nhập)
  tin mặc định (23/01)
 <<   <   1   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: