trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

Danh sách khách sạn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

1. Khách sạn Hòa Bình (3 sao)

Địa chỉ: quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3851469 - Fax: 067.3851218

Tổng số phòng: 60

Các dịch vụ chính: 1 nhà hàng, 6 phòng ăn (360 chỗ), 1 phòng họp (35 chỗ), bar, 7 phòng massage.

Giám đốc: Võ Hữu Nhạc

2. Khách sạn Sông Trà (3 sao)

Địa chỉ: 178, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3852624, 3852504 - Fax: 067.3852623

Email: songtrahotel_2006@yahoo.com.vn

Tổng số phòng: 50

Các dịch vụ: 3 nhà hàng (1.000 chỗ), 1 phòng họp (200 chỗ), 1 bar, 18 phòng massage, 4 phòng karaokê.

Giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn

3. Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà (2 sao)

Địa chỉ: đường Lê Duẫn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3855624, 3851457 - Fax: 067.3851457

Tổng số phòng: 54

Các dịch vụ chính: 4 nhà hàng (900 chỗ), 3 phòng họp (500 chỗ), 13 phòng massage, 5 phòng karaoke

Giám đốc: Võ Thành Hữu

4. Khách sạn Mộng Yến (2 sao)

Địa chỉ: A1369, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3881017

Email: tranmongyen@yahoo.com

Tổng số phòng: 58

Các dịch vụ chính: 1 nhà hàng (150 chỗ), 1 phòng họp (100 chỗ), 32 phòng massage, 12 phòng karaoke

Giám đốc: Hồ Kim Ngân

5. Khách sạn Sa Đéc (2 sao)

Địa chỉ: 108/5A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Sa Đéc

Điện thoại: 067.3862828, 3866456 - Fax: 067.3861430

Email: sadechotel@yahoo.com

Tổng số phòng: 40

Các dịch vụ: 3 nhà hàng (1000 chỗ), 1 phòng họp (200 chỗ), 1 bar, 10 phòng massage, 2 phòng karaokê.

Giám đốc :Tô Tấn Việt Châu

6. Khách sạn Bông Hồng (2 sao)

Địa chỉ: 251A, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 1, thành phố Sa Đéc

Điện thoại: 067.3868 288

Tổng số phòng: 45

Các dịch vụ chính: 2 nhà hàng (700 chổ), 1 phòng họp ( 30 chổ), 1 bar, 10 phòng massage, 2 phòng karaokê.

Giám đốc : Trần Thanh Tùng

7. Khách sạn Thiên Ân (1 sao)

Địa chỉ: B177, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3853041

Tổng số phòng: 14

Giám đốc: Nguyễn Nhựt Tân

8. Khách sạn Thiên Ngân (1 sao)

Địa chỉ: 15 - 16 lô C, khu 500 căn, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3859696 - Fax: 067.3859696

Tổng số phòng: 12

Chủ cơ sở: Trần Thị Kiều Trang

9. Khách sạn Xuân Mai (1 sao)

Địa chỉ: 33 - 35, đường Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3852852

Tổng số phòng: 22

Giám đốc: Đào Sỹ Vinh

10. Khách sạn Tường Minh (1 sao)

Địa chỉ: 97, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3851297

Tổng số phòng: 13

Chủ cơ sở: Trương Thị Thịnh

11. Khách sạn Hai Thành (1 sao)

Địa chỉ: C677a, đường Chi Lăng, phường 3, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3859878

Tổng số phòng: 28

Chủ cơ sở: Lê Thị Vân

12. Khách sạn Trung Hoàng (1 sao)

Địa chỉ: 96 - 98, đường Lê Quý Đôn, phường 2, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3878787

Tổng số phòng: 10

Chủ cơ sở: Nguyễn Thị Kim Duyên

13. Khách sạn Hưng Bình (1 sao)

Địa chỉ: 15, Tỉnh lộ 848, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc

Điện thoại: 067.3762239

Tổng số phòng: 10

Chủ cơ sở: Trần Thị Thu Hà

14. Khách sạn Hương Thủy (1 sao)

Địa chỉ: 58, Lê Thánh Tôn, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc

Điện thoại: 067.3868963

Tổng số phòng: 10

Chủ cơ sở: Lê Thị Hương

15. Khách sạn Phương Nam (1 sao)

Địa chỉ: 384A, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 1, thành phố Sa Đéc

Điện thoại: 067.3867867 - Fax: 067.3772111

Tổng số phòng: 24

Các dịch vụ chính: 8 phòng massage

Chủ cơ sở: Võ Duy Hải

16. Khách sạn Linh Tuyền (1 sao)

Địa chỉ: 9F, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc

Điện thoại: 067.3764222

Tổng số phòng: 16

Giám đốc: TrầnThị Thêm

17. Khách sạn Thảo Ngân (1 sao)

Địa chỉ: 04, đường An Dương Vương, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc

Điện thoại: 067.3774255         

Tổng số phòng: 16

Chủ cơ sở: Nguyễn Thị Thu Thảo

18. Khách sạn Hồng Ngân 1 (1 sao)

Địa chỉ: 84, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Hồng Ngự

Điện thoại: 067.3837790

Tổng số phòng: 18

Các dịch vụ chính: 1 phòng họp (20 ghế)

19. Khách sạn Hồng Ngân 2 (1 sao)

Địa chỉ: 84, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Hồng Ngự

Điện thoại: 067.3839 370

Tổng số phòng: 11

20. Khách sạn Tuyết Bình (1 sao)

Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự

Điện thoại: 067.3837272

Tổng số phòng: 14

Giám đốc: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

21. Khách sạn Hữu Hạnh (1 sao)

Địa chỉ: 152, đường Trần Hưng Đạo, phường An Thanh, thị xã Hồng Ngự

Điện thoại: 0977392929

Tổng số phòng: 20

Chủ cơ sở: Nguyễn Văn Sáng

22. Khách sạn Quốc Kiệt (1 sao)

Địa chỉ: đường Lê Thị Hồng Gấm, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự

Điện thoại: 067.3508080

Tổng số phòng: 15

Giám đốc: Nguyễn Thị Bé Bảy

23. Khách sạn Ngọc Thạnh (1 sao)

Địa chỉ: 65 – 67, Lê Hồng Phong, thị xã Hồng Ngự

Điện thoại: 067.3563466 - Fax: 067.3839633

Tổng số phòng: 27

Giám đốc: Dương Hoàn Nhã

24. Khách sạn Giàu Sang (1 sao)

Địa chỉ: ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò

Điện thoại: 067.3843498

Tổng số phòng: 14

Chủ cơ sở: Nguyễn Tấn Đạt

25. Khách sạn Ngôi Sao Sáng (1 sao)

Đia chỉ: 9 - 10 lô C, ấp Tân Bình, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành

Điện thoại: 067.3622579

Tổng số phòng: 10

Chủ cơ sở: Dương Hữu Phú

26. Khách sạn Thái Hùng (đủ tiêu chuẩn)

Địa chỉ: 147, đường Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3851667

Tổng số phòng: 15

Chủ cơ sở: Thái Hữu Hùng

27. Khách sạn Bình Minh (đủ tiêu chuẩn)

Địa chỉ: 147, đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3853423

Tổng số phòng: 10

Chủ cơ sở: Nguyễn Thị Lê

28. Khách sạn Thanh Long (đủ tiêu chuẩn)

Địa chỉ: A0871/a, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3881776

Tổng số phòng: 36

Các dịch vụ chính: 1 nhà hàng (120 chỗ), 4 phòng karaoke

Chủ cơ sở: Nguyễn Văn Thanh

29. Khách sạn Bảo Thế (đủ tiêu chuẩn)

Địa chỉ: 123, Nguyễn Trãi, phường 2, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3876282

Tổng số phòng: 12

Chủ cơ sở: Hà Bảo Long

30. Khách sạn Đế Vương (đủ tiêu chuẩn)

Địa chỉ: 20, đường Tắc Thầy Cai, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3872839

Tổng số phòng: 24

Chủ cơ sở: Nguyễn Thị Thu

31. Khách sạn Thành Giàu (đủ tiêu chuẩn)

Địa chỉ: tổ 2, ấp Sa Nhiên, phường Tân Qui Đông, thành phố Sa Đéc

Điện thoại: 067.3762881

Tổng số phòng: 20

Chủ cơ sở: Nguyễn Văn Giàu

32. Khách sạn Khánh Hồng (đủ tiêu chuẩn)

Địa chỉ: 73, đường Nguyễn Trãi, thị xã Hồng Ngự

Điện thoại: 067.3838702

Tổng số phòng: 16

Chủ cơ sở: Nguyễn Văn Tài

33. Khách sạn Minh Ngọc (đủ tiêu chuẩn)

Địa chỉ: 06, đường Trương Định, thị xã Hồng Ngự

Điện thoại: 067.3837402

Tổng số phòng: 19

Chủ cơ sở: Trương Ngọc Ri

34. Khách sạn Hồng Yến (đủ tiêu chuẩn)

Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Voi, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành

Điện thoại: 067.3611822

Tổng số phòng: 11

Chủ cơ sở: Nguyễn Ngọc Thấm


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn
Nội dung (*)
Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ
Nhập mã bảo vệ (*)
(Các mục có dấu * bắt buộc phải nhập)
  tin mặc định (23/01)
 <<   <   1   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853112, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: