trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
DOANH NGHIỆP > Kế hoạch Kinh tế - Xã hội
STT Nội dung File đính kèm
121 Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất – năm 2015 Tải về
122 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
123 Kế hoạch quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản Tải về
124 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2015 Tải về
125 Kế hoạch về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 Tải về
126 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014) Tải về
127 Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2014 - 2020 Tải về
128 Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2014-2020 Tải về
129 Tải về
130 Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 Tải về
131 Kế hoạch tổ chức triển khai văn bản pháp luật mới ban hành Tải về
132 Kế hoạch thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2016 Tải về
133 Kế hoạch thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 Tải về
134 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2015 Tải về
135 Kế hoạch tổ chức Hội thảo hỗ trợ kỹ thuật và xúc tiến đầu tƣ thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp “Giá trị xanh từ những tiềm năng xanh” Tải về
136 Kế hoạch hỗ trợ đầu tư máy, thiết bị theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải về
137 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2014 Tải về
138 Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 Tải về
139 Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2015 Tải về
140 Kế hoạch tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 Tải về
141 Kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 Tải về
142 Kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp năm 2014 Tải về
143 Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
144 Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 Tải về
145 Kế hoạch thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
146 Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
147 Kế hoạch thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đồng Tháp Tải về
148 Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ I (2014 – 2016) Tải về
149 Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung (26/9/1959 – 26/9/2014) Tải về
150 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 Tải về
151 Kế hoạch tham gia Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Sóc Trăng năm 2014 Tải về
152 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2015 Tải về
153 Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tỉnh Đồng Tháp đợt II - năm 2014 Tải về
154 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng Tải về
155 Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT và Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN Tải về
156 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Tải về
157 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2015 Tải về
158 Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng tỉnh Đồng Tháp Tải về
159 Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi-Rubella (M-R) trong Tiêm chủng mở rộng năm 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
160 Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè trên địa bàn tỉnh năm 2014 Tải về
 <<   <   ...   2   3   4   5   6   ...   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: