trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
DOANH NGHIỆP > Quy hoạch Kinh tế - Xã hội
STT Nội dung File đính kèm
1 V/v điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch khu đất Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thập Nhất Phong (Auto) và Bến xe khách tại phường 2, TP.Cao Lãnh Tải về
2 V/v chủ trương lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
3 V/v gia hạn thời gian lập đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự theo tiêu chí đô thị loại V Tải về
4 V/v thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
5 V/v điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp Tải về
6 Phê duyệt dự toán kinh phí lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung khu vực dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự Tải về
7 V/v điều chỉnh tổng dự toán và bổ sung gói thầu tập huấn về xây dựng và quản lý đô thị vào lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh đến năm 2030 Tải về
8 V/v không thực hiện lập Điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tải về
9 Về việc bãi bỏ Quyết định số 1139/QĐ-UBND-HC ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Tải về
10 Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng Tải về
11 Báo cáo đề xuất bổ sung các dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực Tải về
12 Phê duyệt bổ sung gói thầu Tư vấn lựa chọn nhà thầu lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh Tải về
13 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Y tế Tải về
14 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Y tế Tải về
15 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
16 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Dự án tôn tạo, xây dựng Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười, tỉ lệ 1/500 Tải về
17 Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 Tải về
18 Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng Tải về
19 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
20 Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tải về
21 Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tân Kiều Tải về
22 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng Tải về
23 Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất B1 thuộc quy hoạch chi tiết Khu Thương mại – Dịch vụ, Nhà hàng – Khách sạn và nhà ở Phú Mỹ, Phường 2, thành phố Sa Đéc Tải về
24 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Đồng Sen Tháp Mười Tải về
25 Ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đồng Tháp Tải về
26 Quy hoạch nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tải về
27 Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
28 Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy xử lý và tái chế rác thải tại bãi rác Đập Đá, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh Tải về
29 Phê duyệt Đề cương và dự toán điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp Tải về
30 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trê n địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
31 Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội Tải về
32 Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 Tải về
33 Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
34 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề cương, nhiệm vụ quy hoạch Tải về
35 Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung trung tâm xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò Tải về
36 Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 Tải về
37 Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp Tải về
38 Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Tân Dương, huyện Lai Vung Tải về
39 Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Định An, xã Định An, huyện Lấp Vò Tải về
40 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Trần Quốc Toản, thành phố Cao Lãnh Tải về
 <<   <   1   2   3   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853112, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: