trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
DOANH NGHIỆP > Báo cáo Kinh tế - Xã hội
STT Nội dung File đính kèm
1 Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 Tải về
2 Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2019 Tải về
3 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019 Tải về
4 Về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong quý I năm 2019 Tải về
5 Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019 Tải về
6 Một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và công tác chăm lo cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết năm 2019 Tải về
7 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Tải về
8 Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo Tải về
9 Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ chủ yế tháng tiếp theo Tải về
10 Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo Tải về
11 Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo Tải về
12 Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo Tải về
13 Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo Tải về
14 Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu tháng tiếp theo Tải về
15 Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2018 Tải về
16 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Tải về
17 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 Tải về
18 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017, nhiệm vụ chủ yếú 3 tháng tiếp theo Tải về
19 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 03 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2017 Tải về
20 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 02 năm 2017, nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng tiếp theo Tải về
21 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2016, nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng tiếp theo Tải về
22 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 11 năm 2016, nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng tiếp theo Tải về
23 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 10 năm 2016, nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng tiếp theo Tải về
24 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 9 năm 2016, nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng tiếp theo Tải về
25 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 8 năm 2016, nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng tiếp theo Tải về
26 Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 Tải về
27 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 4 năm 2016, nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng tiếp theo Tải về
28 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 02 năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng tiếp theo Tải về
29 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 01 năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng tiếp theo Tải về
30 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 12 năm 2015 Tải về
31 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 11 năm 2015 Tải về
32 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 10 năm 2015 Tải về
33 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 9 năm 2015 Tải về
34 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 8 năm 2015 Tải về
35 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 7 năm 2015 Tải về
36 Báo cáo kinh tế xã hội quý I và nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2015 Tải về
37 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 02 năm 2015 Tải về
38 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 01 năm 2015 Tải về
39 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 12 năm 2014 Tải về
40 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 11 năm 2014 Tải về
 <<   <   1   2   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853112, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: