Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

null Tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP

Tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP

08:01 06/06/2023
| | |

Ngày 05/6, Uỷ ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình đủ điều kiện phát triển lên doanh nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất và thị trường, mở rộng diện tích vùng nguyên liệu.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, quản lý cho các chủ thể OCOP phát triển sản phẩm (thiết kế mẫu mã, bao bì, nhãn mác, quảng bá, tiếp thị,...); triển khai, hướng dẫn chính sách hỗ trợ để các sản phẩm OCOP có điều kiện thâm nhập vào các hệ thống siêu thị và hướng đến thị trường xuất khẩu.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); kịp thời thông tin các cơ chế, chính sách hỗ trợ, lồng ghép của Trung ương và địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình sản phẩm OCOP.

Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện, đưa vào vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá để địa phương thống nhất thực hiện v.v..

* Luỹ kế đến ngày 17/5/2023, toàn tỉnh có 357 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao, trong đó có 275 sản phẩm đạt 3 sao và 82 sản phẩm đạt 04 sao.

Nguồn: 654/UBND-KT

Nguyệt Ánh

Hiển thị Tới trang của 135 < >

Xuất bản thông tin

y nghia ocop bo tieu chi quy trinh danh gia
Ảnh đẹp Đồng Tháp

Xuất bản thông tin

Cơ quan phát ngôn chính thống của UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh - 0277.3851431

Liên hệ: Quảng cáo | Ban Biên tập | Cộng tác| Sơ đồ website

Điện thoại: 0277.3853949 – 0277.3853744 | Fax: 0277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh

Follow