Xuất bản thông tin

null Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Địa chỉ: 06, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại trực: 0277.3851025

Số Fax: 0277.3853018

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

cơ quan

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Trần Thanh Liêm

Giám đốc

3851022

0918054261

ttliem.dongthap@moet.edu.vn

Huỳnh Thanh Hùng

Phó Giám đốc

3852508

0918055966

hthung.dongthap@moet.edu.vn

Nguyễn Thanh Danh

Phó Giám đốc

 

0918664946

ntdanh.dongthap@moet.edu.vn

Nguyễn Minh Tâm

Phó Giám đốc

3851023

0918332270

nmtam.dongthap@moet.edu.vn

Bùi Quý Khiêm

Chánh Văn phòng

3851025

0919369024

bqkhiem.dongthap@moet.edu.vn

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory