Xuất bản thông tin

null Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có thông báo đến các Sở, ban, ngành tỉnh, các Hội, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc phối hợp thông tin, tuyên truyền đến các tác giả có sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh về Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022.

Du khách thích thú với sản phẩm thủ công từ lá sen Đồng Tháp

Hội thi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Danh sách các tác giả, danh mục sản phẩm tham gia dự thi gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn) chậm nhất ngày 15/7/2022.

Theo quy chế Hội thi, đối tượng dự thi là tất cả các tổ chức, cá nhân (tác giả, nhóm tác giả) không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, giới tính; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có khả năng sáng tác, sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ phù hợp quy chế (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo).

Sản phẩm dự thi là sản phẩm thủ công mỹ nghệ đáp ứng được tiêu chí theo Quy chế Hội thi của tác giả, nhóm tác giả thuộc 05 nhóm nghề thủ công: Nhóm gốm sứ và thủy tinh; Nhóm dệt, thêu đan, móc; Nhóm mây, tre, lá tự nhiên; Nhóm sơn mài, khảm trai, gỗ mỹ nghệ; Nhóm khác (sừng, trai ốc, chạm khắc đá, kim khí; hoa, tranh, v.v.).

 Yêu cầu sản phẩm dự thi là sản phẩm mới (thời gian hoàn thành không quá 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi), do chính tác giả hoặc nhóm tác giả sáng tác, không phải là sản phẩm sao chép. Sản phẩm chưa đạt giải tại các hội thi khác (do cấp Bộ hoặc tương đương trở lên tổ chức) ở trong và ngoài nước.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thể gửi 01 hoặc nhiều sản phẩm, bộ sản phẩm dự thi.

Các tác giả, nhóm tác giả tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm dự thi, tính trung thực của sản phẩm dự thi.

Nguồn: 2208/SNN-KHTC

Nguyệt Ánh

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory

Tin nổi bật

Nút: dongthap.gov.vn:-1