Xuất bản thông tin

null Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá X

Trang chủ Bài phát biểu lãnh đạo

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá X

Sáng ngày 15/7, kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X đã hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp trân trọng giới thiệu bài phát biểu trên.

Sau gần hai ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ tư của Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo Chương trình đề ra.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh, các sở, ngành có liên quan. Hội đồng nhân dân Tỉnh đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết; thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn là các vấn đề được dư luận xã hội và cử tri rất quan tâm. Đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh có liên quan thực hiện quyết liệt những cam kết cụ thể, cả về những việc phải làm và thời hạn hoàn thành để tạo chuyển biến thật sự đối với từng lĩnh vực được chất vấn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và cử tri tỉnh nhà.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân Tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 27 Nghị quyết. Đây là những Nghị quyết rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân và sự phát triển của tỉnh nhà. Ngay sau Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân Tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao. Trong đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thứ nhất, khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng các giải pháp đột phá, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, hiệu quả, nhất là tạo động lực tăng trưởng mới phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là mệnh lệnh phải hoàn thành. Phấn đấu giải ngân đạt kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;  và giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tỉnh.

- Thứ hai, quan tâm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; bảo đảm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công; tăng cường thông tin, tuyên truyền, khắc phục tâm lý chủ quan, lơ là, thoả mãn trong phòng, chống dịch Covid-19 gắn với tiếp tục chú trọng chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng cơ nhỡ, yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chủ động nắm bắt tình hình, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động đang gặp khó khăn để có giải pháp hỗ trợ xử lý kịp thời, hiệu quả.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ, đào tạo nghề, kết nối với doanh nghiệp để giới thiệu việc làm, khuyến khích người dân tham gia Chương trình đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng.

- Thứ ba, thúc đẩy phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới theo tinh thần "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Tăng cường truyền thông, tổ chức các sự kiện, giới thiệu quảng bá, khai thác hiệu quả mùa du lịch hè, nông nghiệp du lịch, du lịch gắn với tổ chức sự kiện lớn trên địa bàn Tỉnh. Củng cố và cải tiến chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch trọng điểm, gắn với hỗ trợ khôi phục và phát triển du lịch cộng đồng.

Chỉ đạo các sở, ngành Tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong Tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của dân tộc thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và của tỉnh nhà.

- Thứ tư, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là thực hiện quyết liệt các biện pháp trấn áp các loại tội phạm và bảo đảm an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiên quyết xử lý và kéo giảm tình hình, từng bước giải quyết dứt điểm “Tín dụng đen” trên địa bàn Tỉnh. Nhân diễn đàn này, tôi đề nghị bà con cử tri hãy nêu cao ý thức tự giác, không vay và kịp thời thông tin, tố giác các tổ chức, cá nhân có liên quan đến cho vay “Tín dụng đen”.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan và địa phương, tạo sự thống nhất trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

- Thứ năm, giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh bám sát tình hình, khẩn trương cụ thể hoá và tổ chức thực hiện thật tốt các Nghị quyết vừa được thông qua gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, kể cả hậu giám sát, đánh giá để phát huy những mặt tích cực và kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế. Liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh và các cơ quan có liên quan giải quyết theo đúng thẩm quyền; đồng thời triển khai thực hiện chương trình giám sát đã đề ra, giám sát chặt chẽ các cơ quan chức năng, bảo đảm Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Sau kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh sẽ có thông báo kết luận về kỳ chất vấn và trả lời chất vấn để việc tổ chức thực hiện những lời cam kết của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và các thành viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan toả về nội dung của Kỳ họp; tiếp tục cổ vũ, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua mỗi Kỳ họp, với tinh thần tiếp tục đổi mới và không ngừng tự hoàn thiện, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh đã linh hoạt điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và kết thúc thời gian các Kỳ họp như dự kiến. Chúng tôi tin tưởng rằng, với kết quả của Kỳ họp thứ tư - Kỳ họp quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022, mà cho cả giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo. Với các Nghị quyết được thông qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự điều hành quyết liệt của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và giám sát của Hội đồng nhân dân Tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta có niềm tin sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2026, đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển bền vững, đời sống người dân sẽ được nâng cao. Ngay sau bế mạc Kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân khẩn trương phối hợp tổ chức báo cáo kết quả Kỳ họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hộ, kịp thời phản ánh, kiến nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh để hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của người đại biểu nhân dân.

Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, Tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; xin cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, quý vị đại biểu đã đến tham dự; cảm ơn cử tri và các cơ quan thông tấn báo chí đã theo dõi, thông tin về Kỳ họp kịp thời, đầy đủ; cảm ơn sự chuẩn bị, phối hợp của các cơ quan hữu quan góp phần làm nên thành công của Kỳ họp. Với tinh thần đó, Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X.

Kính chúc các vị đại biểu, khách dự mạnh khoẻ, hạnh phúc; chúc toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà làm ăn thắng lợi.

Phan Văn Thắng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật