Xuất bản thông tin

null Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh Tỉnh

Trang chủ Bài phát biểu lãnh đạo

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh Tỉnh

Tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, diễn ra vào sáng ngày 22/9/2022, đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy đã có phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.

Hôm nay, trong không khí của những ngày mùa thu cách mạng, Nam bộ kháng chiến. Tôi và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, một sự kiện lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong đời sống chính trị - xã hội không chỉ của cựu chiến binh, cựu quân nhân Tỉnh mà còn của hệ thống chính trị và người dân Đồng Tháp.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tôi trân trọng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí đại biểu, đại hội. Thông qua 198 đại biểu dự Đại hội, Tôi gửi đến toàn thể hội viên Cựu chiến binh Tỉnh nhà lời chúc mạnh khoẻ, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trải qua chặng đường 33 năm xây dựng và phát triển, Hội Cựu chiến binh đã không ngừng vững mạnh, hoạt động tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Dấu ấn trong sự phát triển của Đồng Tháp gắn liền và in đậm dấu ấn của Cựu chiến binh, những người lính "Bộ đội Cụ Hồ" năm xưa. Trên quê hương Đồng Tháp - Đất Sen hồng Hội Cựu chiến binh Tỉnh với hơn 17.400 hội viên cựu chiến binh đã và đang tiếp nối, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ với truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra trong bối cảnh tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, kinh tế - xã hội của mọi thành phần trong xã hội.

Các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ, cán bộ, hội viên kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia công tác hoà giải đạt kết quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Hội đã thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên Cựu chiến binh, phát động phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" nêu cao ý chí, nghị lực, tự cường, vượt qua khó khăn, giúp nhau làm kinh tế, làm giàu chính đáng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Trong các phong trào đó, nổi lên là phong trào vận động xây nhà "Nghĩa tình đồng đội". Đến nay, hội viên Cựu chiến binh tham gia chống Mỹ, chống Pháp, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới, cơ bản không còn nhà tạm, đây là nỗ lực rất lớn của các cấp Hội, góp phần tích cực thực hiện tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình hiệu quả, các cấp hội đã giúp cho hàng ngàn hộ Cựu chiến binh thoát nghèo, có cuộc sống ổn định; tình đồng chí, đồng đội trong chiến đấu được tiếp tục phát huy trong cuộc sống đời thường. Nội dung và phương thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, đã tập hợp các thế hệ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", luôn thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 5 năm qua, có hàng ngàn mô hình dân vận khéo và trên 4.000 ý kiến về xây dựng Đảng, chính quyền được cấp uỷ, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, hội viên Cựu chiến binh đã ngày đêm tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch, không ngại nguy hiểm, thể hiện ý chí, bản lĩnh kiên cường của người quân nhân.

 Những thành tích của Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua thể hiện sự lãnh đạo đúng hướng, bám sát nhiệm vụ chính trị, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tư tưởng tiến công, dựa vào nhân dân, khơi dậy sức mạnh của dân, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, hội viên Cựu chiến binh toàn tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong Nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những thành tích đạt được, báo cáo chính trị trình Đại hội cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn trong công tác Hội thời gian qua, ở đây Tôi muốn nhấn mạnh thêm một số hạn chế để đại biểu dự Đại hội tiếp tục suy nghĩ, tìm giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới: Công tác tuyên truyền giáo dục, định hướng tư tưởng, chính trị có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức; công tác nắm tình hình tư tưởng hội viên đôi khi thiếu kịp thời; một số nơi phong trào hoạt động của Hội chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả thấp, chưa sát thực tế, chưa thu hút đông đảo hội viên tự nguyện tham gia; việc tập hợp, sinh hoạt Câu lạc bộ Cựu quân nhân còn nhiều khó khăn, hạn chế; các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả trong Hội chậm được nhân rộng. Công tác phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành liên quan đôi khi thiếu đồng bộ, chặt chẽ; hoạt động giám sát, phản biện xã hội hiệu quả chưa cao. Vai trò tham mưu công tác Hội với cấp uỷ đôi lúc thiếu kịp thời; chất lượng sinh hoạt ở một số tổ chức hội, nhất là cấp cơ sở chi, tổ hội đổi mới chưa nhiều.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản thống nhất với mục tieu tổng quát, 02 nhóm giải pháp đột phá, 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 09 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đã được trình bày tại Đại hội, Tôi xin nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần quan tâm của Hội trong 5 năm tới:

Thứ nhất, cần xác định rõ vị trí, vai trò của Hội Cựu chiến binh là một tổ chức chính trị - xã hội đặc biệt, là cơ sở chính trị của Đảng, chính quyền và nhân dân. Cán bộ, hội viên phải luôn thể hiện sự vững vàng về tư tưởng, chính trị, tiếp tục nêu cao phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ". Đây là phẩm chất rất riêng, do vậy Tôi đề nghị từng tổ chức hội và hội viên Cựu chiến binh trong Tỉnh tiếp tục phát huy, thể hiện sự gương mẫu trên mọi lĩnh vực, thật sự là lực lượng nòng cốt, tích cực đi đầu trong đấu tranh chống lại các tư tưởng, quan điểm lệch lạc, sai trái, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, thật sự là tấm gương sáng cho mọi người noi theo, đặt biệt, là cho thế hệ trẻ của tỉnh Đồng Tháp. Trở thành những tấm gương sáng trong xây dựng nền văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình - năng động - sáng tạo.

Thứ hai, Hội cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đủ sức đảm đương yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần nắm vững đặc điểm tình hình đề ra những giải pháp phù hợp, bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội, các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ địa phương. Đặc biệt, là sớm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội gắn với các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình thực tế và hoạt động của Hội thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Hội Cựu chiến binh chủ động hơn nữa trong phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường tính hiệu quả trong các phong trào, hoạt động của từng tổ chức, nâng cao các giá trị đóng góp cho cộng đồng, cho toàn xã hội và cho sự phát triển của tỉnh Đồng tháp. Thường xuyên chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ năng lực trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Quan tâm nhiều hơn, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội tại cơ sở.

Thứ ba, tiếp tục duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", mô hình "Cựu chiến binh xây dựng cuộc sống ấm no bền vững" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo. Tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành liên quan. Chủ động đề xuất, đăng ký đảm nhận những nội dung nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh. Mỗi hội viên Cựu chiến binh biến những quyết tâm trong thời chiến thành những hành động thiết thực trong thời bình, đó là vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, chăm lo xây dựng quê hương "Đất Sen hồng" giàu mạnh.

Thứ tư, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết", bằng lý tưởng, tâm huyết và kinh nghiệm phong phú của mình, các cấp Hội phải hết sức quan tâm công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước và truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, những phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ. Tinh thần, ý chí Bộ đội Cụ Hồ cần được xem là nội dung cơ bản để Hội đưa vào nội dung truyền thụ cho thể hệ trẻ, để thế hệ trẻ hiểu và tiếp bước noi theo.

Thứ năm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Hội cần thường xuyên tham gia ý kiến đóng góp hoạt động của các cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị tham gia xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa rời quần chúng; gương mẫu đi đầu trong việc thực hành quy chế dân chủ; động viên nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật, giữ vững kỷ cương xã hội.

Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh toàn quốc. Công tác nhân sự đã được Ban Chấp hành khoá VI chuẩn bị chặt chẽ, dân chủ, nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình. Đề nghị các đại biểu, xem xét, cân nhắc những đại biểu ưu tú nhất, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín bầu vào Ban Chấp hành để lãnh đạo điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, lựa chọn bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh toàn quốc là những đồng chí tiêu biểu về tính đại diện năng lực, trí tuệ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Cựu chiến binh Tỉnh phải thật sự là trung tâm đoàn kết, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của Hội Cựu chiến binh các cấp, Tôi yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, tạo điều kiện và hỗ trợ nhiều hơn nữa để Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống của từng hội viên, góp phần đẩy mạnh sự phát triển toàn diện của tỉnh Đồng Tháp.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã sâu sát, có những giúp đỡ, chỉ đạo thiết thực để Hội Cựu chiến binh Tỉnh hoạt động đạt nhiều kết quả tích cực. Trân trọng đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm, tạo thêm điều kiện để Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.

Với tình cảm chân thành, quý trọng và niềm tin sâu sắc, tôi tin tưởng hoạt động Hội Cựu chiến binh Tỉnh sẽ có bước phát triển mới, vững chắc hơn, đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia đóng góp xây dựng quê hương Đồng Tháp Sen hồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Một lần nữa, Kính chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể cùng toàn thể cán bộ, hội viên Cựu chiến binh, Cựu quân nhân tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc cho hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" luôn đẹp mãi trong lòng mỗi người dân tỉnh Đồng Tháp chúng ta.

Đồng chí Lê Quốc Phong

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật