Xuất bản thông tin

null Tập trung, quyết tâm cao trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Tập trung, quyết tâm cao trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Yêu cầu trên được Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân - Trưởng đoàn công tác của Bộ Công Thương nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đồng Tháp về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh, vào sáng ngày 24/11. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp đoàn.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại Đồng Tháp

Đồng Tháp thực hiện 02/03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 là xây dựng nông thôn mới và xóa đói, giảm nghèo bền vững. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, tổng mức vốn kế hoạch là hơn 1.400 tỷ đồng, trong năm 2022 giao dự toán thực hiện là hơn 568 tỷ đồng. Đối với chương trình giảm nghèo bền vững tổng mức vốn kế hoạch là trên 15 tỷ đồng, trong năm 2022 giao dự toán thực hiện là hơn 26 tỷ đồng. Theo báo cáo, ước khả năng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đến cuối năm 2022 khoảng 50% so với kế hoạch năm được giao, phần vốn còn lại chưa giải ngân của năm 2022, địa phương tiếp tục thực hiện và giải ngân trong năm 2023.

Trong đó, kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2022 ước thực hiện đạt 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 109 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 21 xã nông thôn mới nâng cao. Về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2022 giảm tỷ lệ hộ nghèo là 0,4%, ước đến cuối năm thực hiện đạt 0,91%.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cho biết, năm 2023, Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân trên 95%, để đạt mục tiêu này tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp của tỉnh; linh hoạt ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với đặc thù của địa phương trên cơ sở bám sát bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Trung ương v.v..

Ngoài ra, ông Huỳnh Minh Tuấn kiến nghị Trung ương sớm giao kế hoạch vốn sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, để các địa phương chủ động hơn nữa trong kế hoạch đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung, quyết tâm cao trong thực hiện chương trình đúng tiến độ, nhất là các mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Thứ trưởng lưu ý, địa phương cần thực hiện các chương trình đúng tiến độ; thực hiện lồng ghép các chương trình với nhau, trong triển khai thực hiện phải xác định trọng tâm, tránh manh mún, nhỏ lẻ, tránh chồng chéo để phát huy được hiệu quả của nguồn vốn; đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của địa phương để tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thời gian tới.

Việt Tiến

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật

Nút: dongthap.gov.vn:8080