Xuất bản thông tin

null Bế mạc kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X

Trang chủ Bài phát biểu lãnh đạo

Bế mạc kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X

Tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X – kỳ họp cuối cùng của năm 2022, ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã gửi gắm nhiều kỳ vọng trong năm mới 2023. Sau đây là toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp.

Sau gần hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng được xem xét, quyết định.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, báo cáo của các cơ quan theo luật định và phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, ý kiến của các đại biểu, Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phân tích, thảo luận, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo điều hành. Để đưa tỉnh tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, đặc biệt, là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới; trong đó, tập trung một số vấn đề trọng tâm như sau:

- Thứ nhất, tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội", kiểm soát tốt tình hình, giữ vững địa bàn an toàn để người dân, doanh nghiệp an tâm sinh sống và phát triển sản xuất, kinh doanh. Bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho các thành phần kinh tế phục hồi và phát triển. Tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án thuộc vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân hết nguồn vốn này theo lộ trình của Trung ương. Phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực nội tại cho đầu tư phát triển trên nền tảng tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu công nghiệp, chuyển đổi số, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, chăm sóc sức khoẻ và nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực biên giới.

- Thứ hai, triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 kịp thời và bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. Đánh giá hiệu quả khả năng của các đơn vị sử dụng ngân sách nhằm kịp thời xử lý, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả. Chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên rà soát đánh giá công tác thực hiện bảo đảm ngân sách nhà nước.

- Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội và đời sống nhân dân. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho những trường học đạt chuẩn; đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị dạy học tại các khối lớp đã thực hiện thay đổi sách giáo khoa; công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và sớm có phương án khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên giữa các trường, các địa phương. Có giải pháp về cơ chế, chính sách khuyến khích nguồn lực y tế, nhất là lực lượng y bác sĩ, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn sâu; tăng cường nguồn lực y tế cho tuyến cơ sở đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá đã được đầu tư xây dựng. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho ngành du lịch trong tình hình mới.

- Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, không để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Việc gì đúng và trong thẩm quyền, được thực tiễn khẳng định là đúng thì triển khai thực hiện ngay; việc gì chưa có tiền lệ, yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn thì thực hiện thí điểm; việc gì thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương mình thì giải quyết nhanh, khắc phục việc đùn đẩy trách nhiệm, phó thác, né tránh trách nhiệm, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, nhất là ở 3 lĩnh vực trọng tâm là nông nghiệp, y tế, giáo dục.

- Thứ năm, Kỳ họp này các đại biểu Hội đồng nhân dân đã nghe các tham luận về lĩnh vực: giáo dục; y tế; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay; mục tiêu và giải pháp phát triển đô thị của khu vực biên giới. Đồng thời tiến hành chất vấn đối Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh với các nhóm vấn đề về: nông nghiệp, nông thôn; giáo dục; biên chế giáo viên; đầu tư, quản lí, sử dụng đất công v.v.. Sau kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có thông báo kết luận về chất vấn và trả lời chất vấn để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát.

Đề nghị lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực được chất vấn, báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thứ sáu, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân trước cử tri và nhân dân trong tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 23 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách, về chủ trương đầu tư các dự án, về nhóm nghị quyết thường niên và các nội dung khác. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp Đất sen hồng của chúng ta. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh sớm cụ thể hoá và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát chặt chẽ các cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện, bảo đảm Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống.

Đề nghị các cấp, các ngành cần nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón chào năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón cái Tết sum vầy, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan toả về các nội dung của Kỳ họp; tiếp tục cổ vũ, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X đã thành công tốt đẹp, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ, giám sát của cử tri và nhân dân tỉnh nhà, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong tỉnh phát huy hơn nữa sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ bước sang năm mới 2023 và chuẩn bị đón xuân Quý Mão, thay mặt Chủ tọa kỳ họp và với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh; đồng bào tỉnh Đồng Tháp đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài, mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phan Văn Thắng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/
 Chủ tịch HĐND tỉnh

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật