Xuất bản thông tin

null Năm 2023: Đào tạo, bồi dưỡng 10.598 lượt cán bộ, công chức, viên chức

Năm 2023: Đào tạo, bồi dưỡng 10.598 lượt cán bộ, công chức, viên chức

Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong năm 2023, toàn tỉnh có 10.598 lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng.

Theo đó, đào tạo trình độ lý luận chính trị gồm cao cấp, trung cấp và hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng đối tượng, phù hợp với quy hoạch.

Đào tạo trình độ chuyên môn gồm đào tạo trình độ sau đại học phù hợp với vị trí công tác cho cán bộ, công chức là trưởng phòng, phó trưởng phòng trở lên theo quy hoạch và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị; đào tạo trình độ sau đại học cho viên chức phù hợp với chuyên môn, gắn với quy hoạch sử dụng lâu dài đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đối với cán bộ, công chức cấp xã (vùng biên giới) và viên chức ngành y tế, ngành giáo dục nhằm hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Về bồi dưỡng bao gồm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý (lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp huyện, cấp phòng và tương đương); bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh theo các chương trình quy định cho cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Nguồn: 23/KH-UBND

Việt Tiến

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật