Xuất bản thông tin

null Quyết tâm mới, phương thức lãnh đạo mới, kết quả mới

Quyết tâm mới, phương thức lãnh đạo mới, kết quả mới

Phát biểu tại Hội nghị giao ban thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy diễn ra vào chiều 31/01/2023, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt nhiều nội dung quan trọng, trong đó cần có “quyết tâm mới, phương thức lãnh đạo mới và kết quả mới” trong thực hiện các nhiệm vụ để tạo chuyển biến tích cực trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023

Muốn vậy, theo Bí thư Tỉnh ủy, cần phải có sự chủ động, sáng tạo, đề ra nhiệm vụ mang tính đột phá; giữ gìn kỷ cương, thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định, quy chế làm việc, nhất là phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu nhằm giữ gìn đoàn kết nội bộ ở từng cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thường trực các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ triển khai quán triệt đến các cấp uỷ trực thuộc, các ngành, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Đảng bộ, xây dựng kế hoạch phân công cụ thể thực hiện Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện và tương đương năm 2023. Trong đó, chú ý, việc phân công tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ rõ ràng, tránh chung chung, định kỳ cuối năm có đánh giá kết quả thực hiện.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, chú ý công tác quy hoạch, đào tạo, công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường phát triển, biểu dương và nhân rộng các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu v.v. – Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Trong Quý 4/2022, Ban thường vụ các cấp uỷ địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động năm 2022 đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với 12/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Các cấp uỷ quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Công tác kết nạp đảng viên tiếp tục được các cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo thực hiện, chú trọng đến chất lượng kết nạp đảng viên.

Văn Khương

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật