Xuất bản thông tin

null Phát động phong trào thi đua yêu nước với 19 nội dung

Trang chủ Chỉ đạo - Điều hành

Phát động phong trào thi đua yêu nước với 19 nội dung

Ngày 31/01/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 nhằm tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2023.

Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động thi đua với 19 nội dung gồm:

(1) Thi đua tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Thủ tướng Chính phủ phát động;

(2) Thi đua xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao năng lực quản lý nhà nước; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử đồng bộ và hiệu quả;

(3) Thi đua đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

(4) Thi đua chuyển đổi số ngành nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện từng địa phương; tăng tốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và phát huy công tác hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP;

(5) Thi đua triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp; khai thác các nhân tố tăng trưởng mới từ khởi nghiệp, dự án đầu tư mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế;

(6) Thi đua phát triển các loại hình bán lẻ hiện đại; kết nối tiêu thụ hàng hóa, nông sản; đẩy mạnh xuất khẩu và liên kết với các địa phương để cùng phát triển bền vững;

(7) Thi đua cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao điểm số các chỉ số quan trọng (PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS), đảm bảo duy trì vị trí thuộc nhóm “rất tốt” trên bảng xếp hạng cả nước;

(8) Thi đua phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát huy mô hình Hội quán, tạo nguồn chuyển đổi thành hợp tác xã;

(9) Thi đua phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo;

(10) Thi đua trong quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; thực hiện mục tiêu phát triển bền vững;

(11) Thi đua đẩy mạnh kích cầu du lịch, nâng tầm quy mô và chất lượng dịch vụ du lịch và phục hồi tuyến du lịch quốc tế;

(12) Thi đua thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước theo đúng quy định gắn với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội;

(13) Thi đua sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công gắn với huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ và cung ứng dịch vụ công; phát triển đô thị theo lộ trình;

(14) Thi đua trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới;

(15) Thi đua nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo;

(16) Thi đua thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và toàn diện, cải thiện mức sống của người dân, nhất là đối với vùng nông thôn, biên giới và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, xâm hại trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật;

(17) Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả nâng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhằm giữ vững môi trường ổn định để phát triển;

(18) Thi đua trong xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo;

(19) Thi đua nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai và phát động phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, công chức, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị tự nguyện, tự giác và tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Nguồn: 32/KH-UBND 

Văn Khương

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật