Xuất bản thông tin

null Sẽ kiểm tra đột xuất công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Sẽ kiểm tra đột xuất công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Theo Kế hoạch trong năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trực tiếp tại 05 sở, ngành tỉnh; 12 huyện, thành phố và 03 xã, phường, thị trấn/01 huyện, thành phố.

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. Ảnh: Thanh Sang

Ngoài các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được thông báo tại Kế hoạch này, Đoàn kiểm tra do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì có thể tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương có đơn, thư phản ánh, kiến nghị trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hoặc qua phản ánh của các cơ quan thông tin báo chí hoặc qua phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; việc thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính của cơ quan chủ trì soạn thảo; việc tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính; việc giải quyết thủ tục hành chính, việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo lộ trình đã quy định; việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; công tác thống kê, công bố, công khai rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ; rà soát, thống kê, lập danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính v.v..

Hoạt động này nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác này; đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, sai sót trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và báo cáo các cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, có biện pháp xử lý đối với những trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Nguồn: 29/KH-UBND

Văn Khương

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật