Xuất bản thông tin

null Ban hành Bộ tiêu chí tổ chức Lễ hội Văn hóa – Du lịch cấp tỉnh

Ban hành Bộ tiêu chí tổ chức Lễ hội Văn hóa – Du lịch cấp tỉnh

Ngày 03/02/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí tổ chức Lễ hội Văn hóa – Du lịch cấp tỉnh.

Việc tổ chức Lễ hội Văn hóa – Du lịch cấp tỉnh phải đảm bảo 04 tiêu chí thuộc các lĩnh vực hoạt động về: Nghi thức lễ; Văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; Du lịch; Truyền thông quảng bá văn hóa, du lịch, hình ảnh địa phương. Gắn kết hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại, thúc đẩy quảng bá, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Về hoạt động nghi thức lễ, các hoạt động nghi thức lễ dân gian truyền thống Nam bộ như: Lễ hội đình làng, lễ hội gắn với công thần; các nhân vật lịch sử - danh nhân văn hóa v.v. đã phù hộ cho dân làng có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chương trình Lễ Khai mạc và Bế mạc phải phù hợp với điều kiện và nội dung của từng Lễ hội; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; nêu cao lòng tự hào đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung, địa phương tổ chức lễ hội nói riêng. Thời lượng chương trình không quá 90 phút.

Về hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao: Các chương trình nghệ thuật cần chú ý lồng ghép trình diễn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đờn ca tài tử, Hò và hát dân ca Đồng Tháp để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng; giới thiệu tiềm năng du lịch; nâng cao hình ảnh tỉnh Đồng Tháp. Các hội thi, hội diễn, liên hoan về văn hóa, nghệ thuật, thông tin lưu động. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các địa phương, văn hóa vùng miền. Tổ chức Không gian trình diễn, thực hành trải nghiệm di sản văn hóa, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là các làng nghề truyền thống của tỉnh. Tổ chức các không gian nghệ thuật, thư pháp, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các hoạt động trưng bày, triển lãm hình ảnh, hiện vật về thành tựu kinh tế văn hóa – xã hội, văn học nghệ thuật, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các bộ sưu tập hiện vật, nhạc cụ, nông lâm ngư cụ, nghề truyền thống v.v..

Về hoạt động du lịch, tổ chức Hội nghị tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch nhằm tạo diễn đàn trao đổi thông tin; Hội thảo, Tọa đàm chủ đề gắn với sự kiện, lễ hội văn hóa – du lịch lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp về các chương trình, chính sách đang được xây dựng, xúc tiến, quảng bá giới thiệu sản phẩm, thương hiệu du lịch của địa phương. Tăng cường tổ chức các hoạt động hợp tác, giao lưu các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về xúc tiến thương mại, dịch vụ, du lịch.

Tổ chức các hoạt động truyền thông quảng bá, giới thiệu giá trị của lễ hội, có sức lan tỏa cả về nhận thức và truyền thông đối với sự kiện trực quan sinh động thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông, quảng bá. Hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tốt nhu cầu kết nối thông tin cho người dân và công tác tổ chức thực hiện.

Nguồn: 144/QÐ-UBND-HC

Việt Tiến

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật