Xuất bản thông tin

null 08 lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

08 lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

Đó là, nông nghiệp; phát triển công nghiệp; giao thông, xây dựng; ứng dụng công nghệ thông tin; y tế; giáo dục; môi trường và đa dạng sinh học; khoa học xã hội và nhân văn sẽ được Đồng Tháp nghiên cứu, ứng dụng giai đoạn 2020 - 2025.

Ảnh minh họa

Cụ thể là triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá.

Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn tiên tiến có truy xuất nguồn gốc, gắn liên kết tiêu thụ đạt hiệu quả cao, bền vững; triển khai ứng dụng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp 4.0 trong sản xuất những sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ để đổi mới công nghệ trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Chuyển giao ứng dụng các công nghệ tiên tiến, thành tựu khoa học công nghệ mới trong xây dựng, sửa chữa cầu, đường và xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ứng dụng công nghệ 4.0, công nghệ IoT (Internet of Things - Internet kết nối vạn vật) trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao (thuỷ canh, khí canh) sử dụng tài nguyên nước, đất và dinh dưỡng một cách hợp lý, quản lý dịch hại an toàn, thích ứng biến đổi khí hậu, giúp tăng tốc độ sinh trưởng, tạo ra nông sản

Nghiên cứu xây dựng quy trình và triển khai ứng dụng vi sinh vật, Enzyme trong chế biến thực phẩm, dược phẩm. Ứng dụng công nghệ tế bào trong điều trị bệnh, bảo tồn và phát triển các nguồn dược liệu quý hiếm sẵn có tại địa phương v.v..

Nguồn: 91/UBND-KT

Nguyệt Ánh

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory

Danh mục chính Menu