Xuất bản thông tin

null Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học

Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Kế hoạch là 100% nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy với các hình thức, nội dung phù hợp; ít nhất 90% cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy; có 100% nhà trường thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống ma tuý.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Kế hoạch đề ra 09 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy và chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy tại đơn vị; nhà trường phối hợp với gia đình và địa phương tổ chức cai nghiện đối với các trường hợp giáo viên, học sinh nghiện ma túy; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, hội nghị tại các địa bàn phức tạp về ma túy, qua đó đánh giá thực trạng tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong nhà trường cho học sinh gồm: Xây dựng kế hoạch truyền thông phòng, chống ma túy cho các giáo viên, học sinh trong nhà trường; tổ chức tuyên truyền trên website, cổng thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, thi sáng tác các tác phẩm tuyên truyền về phòng, chống ma túy v.v..

Cùng với đó, rà soát, xây dựng bộ tài liệu giáo dục kỹ năng nhận biết, phòng chống ma túy phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý học sinh của các cấp học; thiết kế các bài giảng điện tử về kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh các cấp; triển khai xã hội hóa dưới nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt, phù hợp và thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy trong trường học v.v..

Nguồn: 98/KH-UBND

Việt Tiến

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật